> > >

-

:
Koledyzno Kaledzizna Koledizno Kaliadzina Koladyzno

:
52 43'31.30"N, 24 10'39.54"E