> > > >
.
.

|

.

© . |

.

© . |

, . . 1763 . . . . 1782 . . . . , 4 . 2 , . . , , , , .

. . . , , , 1- .

-. , . - .

:
..
, , -
̳, "", 2002