> Мінская вобласць > Валожынскі раён > горад Валожын > Вуліцы гораду
Валожын. Вуліцы гораду
Валожын. Вуліцы гораду

Валожын | Вуліцы гораду - Каментарыі

Szukam informacji o Michale Patalej ur. 1896 r. Zaborze, Michał Patalej vel Potalej ur. 1922 r i Marian Patalej vel Potalej ur.1926r oraz wszelkich informacji o notariuszu Kozanecki Antoni - Wołożyn gdzie można znaleść sporządzone przez niego akta notarialne. адказаць
Hi. My name is Alex Reut(t). I live in the USA since 1991. I'm looking for any information with regards to my father Reut(t) Evgeniy Ivanovich.(Yan)
He was born in 1931 in Woznowchyna near Wolozyn. He was baptized at the Roman Chatolic church - Kosciol sw. Jozefa in Walozyn.
His mother Yadviga Beliatsky(Belisky ?) Both of his brothers moved to Poland around 1945. In 1950? my father was convicted by NKVD of something. He's got 10 years in GULAG.
He was rehabilitated after 1953 and moved to Ukraine.
I will appreciate any information related to this.


Nazywam się Alex Reut (t). Mieszkam w USA od 1991 roku. Szukam wszelkich informacji dotyczących mojego ojca Reuta (t) Evgeniy Ivanovich. (Yan)
Urodził się w 1931 r. W Woźkowszczynie koło Woloszyka. Został ochrzczony w rzymskim kościele Chatolic - Kosciol sw. Józefa w Walożynie.
Jego matka Yadviga Beliatsky (Belisky?) Obaj jego bracia przenieśli się do Polski około 1945 roku. W 1950? mój ojciec został skazany przez NKWD na coś. Ma 10 lat w GULAG.
Został zrehabilitowany po 1953 roku i przeniósł się na Ukrainę.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje związane z tym.
адказаць
Poszukuje wszelkich informacji na temat mojego dziadka Adama Radyno syna Vincenta mieszka w latach 1935-1940 w Wołożyna. Imię i nazwisko mojego ojca Leonard Radyno syn
Adama, urodzony 18.06.1938.
Jeśli ktoś ma Sweda napisz do mnie na e-mail kradyno@tut.by адказаць
Witam, Po pierwsze chciałbym powiedzieć , że używam Google Translate , moim językiem jest angielski , więc przepraszam , jeśli to nie dobrze przetłumaczyć . Natknąłem się na tą stronę w poszukiwaniu informacji na temat mojej babci i jej rodziny . Urodziła się w Polsce w 1931 Krzeczoty , który wydaje się być na Białorusi teraz , Wołoszyn ? Widzę, że wielu innych członków pyta , czy ktoś pamięta, członków ich rodzin , więc myślałem, że chciałbym zrobić to samo . Moja babcia i jej rodzina znaleźli się w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej , więc nie mogę znaleźć informacji na ich temat poza tym. Nazwa jest Lonski . Leonard , Jadwiga i ich dzieci- Joseph , który był polskim żołnierzem , Frank , Maria. Leonard miał kolejne dziecko o nazwie Adolfina Klementyna . Jadwiga i Frank zmarła w obozie koncentracyjnym , pozostali członkowie rodziny wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1951 roku Proszę mnie e-mail , jeśli masz jakiekolwiek informacje na michellefedoryk@gmail.com

Hello, First let me say that I am using Google Translate, my language is English, so I apologize if this doesn't translate well. I came across this page while searching for information about my grandmother and her family. She was born in Krzeczoty Poland in 1931, which seems to be in Belarus now, Woloszyn? I see that many other members are asking if anyone remembers their family members so I thought I would do the same. My grandmother and her family were put in concentration camps during WWII so I cannot find information about them beyond that. The name is Lonski. Leonard, Jadwiga and their children- Joseph who was a Polish soldier, Frank, Maria. Leonard had another child with Adolfina name Klementyna. Jadwiga and Frank died in the concentration camp, the remaining family members emigrated to the United States in 1951. Please e-mail me if you have any information at michellefedoryk@gmail.com
"KURJER WILEŃSKI Wileńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński nr 315 z dnia 16.11.1937 r.

Zjazd OZN w Wołożynie

Dnia 14 bieżącego miesiąca odbył się w Wołożynie zjazd powiatowy O.Z.N. przy udziale ok. 300 uczestników pod przewodnictwem p. Jana Dębowskiego Przemówienie wstępne wygłosił p Jan Trzeciak przewodniczący Org. Wiejskiej Okręgu Nowogródzkiego. W dyskusji zabierali głos pp. Dębowski w imieniu Rodziny Wojskowej KOP-u p. Stanisław Szwed o stanie i planie organizacji spółdzielczości w powiecie. Pilecki o samorządzie gminnym i Iwanowski o stanie materialnym drobnych rolników, ich budżetach i potrzebie faktycznego równouprawnienia drobnego rolnika w pozycji społecznej ze stanem urzędniczym i innymi warstwami społeczeństwa, p.Przerwa o organizacji OZN, p.Sieńkowski o idei narodowej.

Na zakończenie powołano przewodniczących organizacji Gminnych w składzie:

Gm. i miasto Wołożyn — p. Stanisław Szwed;
gm. i m. Zabrzezie — p Wacław Ryży;
Wiszniew — p Henryk Bitel;
Juraciszki — p. Józef Pilecki;
Bakszty - p. Antoni Giwojno;
Traby - p. Zygmunt Wołożyński;
Wołma - p. Stanisław Gałecki;
Iwieniec- p.dr. Alfred Połoński;
Ługomowicze - p. Eryk Juryk.

W dniu 28 bieżącego miesiąca w Stołpcach odbędzie się ostatni zjazd organizacyjny OZN na terenie woj. nowogródzkiego. адказаць
"Kurier Wileński" nr 90 z dnia 31.03.1939r. zamieścił informację pt.
"Organizacja zbytu i spółdzielczości w Nowogródczyźnie" Sekcja Organizacji Zbytu i Spółdzielczości w Wołożynie w dniu 17 marca 1939r. przepracowała zagadnienia zbytu zbóż, nasion oleistych – lnu, zbytu inwentarza i lnu, oraz sprawę usprawnienia działalności Spółdzielni Rolniczo Handlowych w Wołożynie i Iwieńcu. W sprawach zbytu postanowiono dopomóc Spółdzielni Rolniczo Handlowej w Wołożynie, by mogła handel wyszczególnionymi artykułami poprowadzić Spółdzielnia ze swej strony zgłosiła gotowość zaangażowania się w tych dziedzinach handlu.
Podczas obrad ujawniło się, że nie wszyscy rolnicy powiatu wołożyńskiego należycie doceniają rolę Spółdzielni. Spółdzielnia mieści się i ma magazyny w wynajmowanych lokalach od Zarządu Dóbr Wołożyn z których korzysta od dawna. Ostatnio zarząd wymienionych dóbr hrabiego Tyszkiewicza wymówił Spółdzielni lokale tłumacząc to nieprzychylnym stanowiskiem do Spółdzielni administracji Dóbr, wynikłym na tle osobistym.
Niezależnie od tego , czy przy Okręgowych Towarzystwach Rolniczych powstały Sekcje Zbytu i Spółdzielczości , czy jeszcze nie WTO i KR uzgadnia prace w dziedzinie zbytu i przetwórstwa, oraz Spółdzielczości z OTO i KR i wyzyskując okres zimowy posuwa prace na przód.
адказаць
1880 dzieci głoduje w powiecie wołożyńskim - 1937 r.

Powiatowy Komitet Pomocy dzieciom i młodzieży w Wołożynie nawiązał kontakt i pozyskał współpracę Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Rodziny Wojskowe, Rodziny Policyjnej, Związku Kół Gospodyń Wiejskich,Organizacji Młodzieżowych oraz istniejących przy niektórych szkołach komitetów rodzicielskich.
Zostały zebrane i dokładnie ustalone dane, dotyczące liczby dzieci potrzebujących pomocy.
Dane te wyrażają się następującymi liczbami: potrzebuje dożywiania – 1.880 dzieci, odzieży -1.407 dzieci i obuwia – 1.360 dzieci.
Dotychczas poszczególne organizacje okazały pomoc w następującej formie:
Rodzina Wojskowa w Wołożynie i batalion KOP dostarczyła kompletnego ubrania i obuwia dla 8 dzieci oraz 34 płaszcze.
Rodzina Wojskowa i Komitet rodzicielski w Iwieńcu okazały pomoc odzieżową bądź dostarczyły obuwia 28 dzieciom.
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet zebrał i dostarczył ubrania dla 26 dzieci szkolnych.
Komitety rodzicielskie i inne organizacje społeczne dostarczyły 58 ubranek dla chłopców i 55 dla dziewcząt.
W grudniu rozpoczęto dożywianie w 2-ch szkołach.
W Iwieńcu akcję tę prowadzi Komitet Rodzicielski z Rodziną Wojskową, a w Trabach Rodzina Policyjna.
W tym czasie Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet rozpoczął prowadzenie dożywiania w 3 przedszkolach, a Związek Kół Gospodyń Wiejskich – w 2-ch sierocińcach.
Z dniem 15 stycznia 1937 r. Rodzina Wojskowa przy współudziale Korpusu Ochrony Pogranicza rozpoczyna dożywianie w 10 szkołach.
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w 4 szkołach i 4 przedszkolach.
Związek Kół Gospodyń Wiejskich w 3 sierocińcach.
Komitety Rodzicielskie w 6 szkołach.
W znacznej liczbie szkół projektuje się rozpocząć dożywianie dzieci dopiero w miesiącu lutym i marcu. адказаць
"Kurier Wileński" nr 256 z dnia 17.09.1937 r. poinformował o sabotażu w Wołożynie.
- Przecięcie kabla elektrycznego . Kondratowicz Franciszek pomocnik kierownika samochodu „Kina Objazdowego” przy Dowództwie Okręgu Korpusu III w Grodnie zameldował na posterunku w Wołożynie , że podczas wyświetlania filmu propagandowego na rynku mieście Wołożynie nieznany sprawca przeciął kabel przewodu elektrycznego, łączący aparat „Kina” z siecią elektryczną, wskutek czego spowodował stratę na sumę 100 zł. O dokonanie tego czynu meldujący podejrzewa Mytenisa Aleksandra zamieszkałego w Wołożynie.
адказаць
Kurier Wileński Nr 27 z dnia 28.03.1939 r. opublikował następującą informację:
- Zebranie przedwyborcze do Rady Miejskiej w Wołożynie. 20 marca br. z inicjatywy Obwodu Miejskiego OZN odbyło się zebranie przedwyborcze do Rady Miejskiej w Wołożynie w sali Wydziału Powiatowego. Wzięło udział około 150 osób. Na zebraniu obecny był poseł na Sejm pan Szwed Stanisław, który omówił najwazniejsze zagadnienia gospodarcze i kulturalne miasta Wołożyna, apelując do zebranych o gremialne wziecie udziału w wyborach. Przewodniczący zebrania pan Kozanecki Antoni - rejent wezwał wszystkich do zespolenia się pod sztandarem Obozu Zjednoczenia Narodowego (skrót OZN) i głosowania na listę kandydatów wysuniętą przez OZN pod nazwą „Zjednoczenie Gospodarcze Miasta Wołożyna”. Następnie utworzony został Komitet Obywatelski w liczbie 30 osób, którego zadaniem będzie ułożenie listy kandydatów na radnych, wydanie odezwy
адказаць
Gdzieś tutaj w Wołożynie mieszkał mój dziadek , było to przed II wojną światową .Nazywał się Aleksander Reut ur.15.09.1915r. Moi pradziadkowie to Jan i Paraskieda Reut .Może ktoś wie coś na temat rodziny Reutów, proszę o jakiekolwiek dane i bardzo dziękuję.

Дадаць паведамленне

*
*
*
*