> > > >
.
.

| -

(): 1628-47, 1693-1696
: 1857
:
52 5'4.82"N, 23 39'40.42"E
Dominikanie - kościół p.w. Św. Michała Archanioła


1628 fundacja klasztoru przez Zofie Ruchowską przy kościele p.w. Św. Zofii.

Pocz. XVII w. konwent należy do prowincji ruskiej dominikanów, a uposażeniem konwentu są folwarki w miejscowościach: Czemery, Berło, Dubów, Wieloń.

1644 przyłączenie konwentu do prowincji polskiej dominikanów.

1728 wprowadzenie w klasztorze wykładów filozofii.

XVIII w. w kościele istnieją kaplice z obrazami NMP cudowny i Imienia Jezus.

1773 kościół i konwent dominikanów prowincji polskiej, jaki obsługiwało 10 zakonników (8 kapłanów, 2 braci laików).

1775 przeorem o. JAN Stobiecki OP

Po 1795 klasztor ponownie włączony do prowincji ruskiej

1831 kościół przeznaczono na farę, (jako jedyny wyznaczo-ny na ocalenie przy budowie twierdzy kościół klasztorny).

1832 kasata klasztoru.

1851 pożar kościoła i wyniesienie Cudownego Obrazu Matki Bożej (do kościoła po bernardynkach).

1856 zamknięcie świątyni, i przeniesienie parafii do miasta (do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża).

*
*
*
*