> ̳ > > > ̳
. ̳
.   ̳

| ̳ -

(): 1593-98, 1620-35
: > 1830
Dom rekolekcyjny (III probacja) kościół p.w. Św. Michała Archanioła

1582-1613 świątynia Św. Rafała i Św. Michała
1593 budowa kościoła ku czci św. Rafała, na najwyższym wzniesieniu za miastem z fundacji Radziwiłła Sierotki, jako wypełnienie zobowiązań z 1582 r.
1596 konsekracja ołtarza p.w. Św. Rafała
1600 zmiana dedykacji na Św. Michała

1614-1773 klasztor jezuitów
1614 fundacja kolegium jezuickiego przez Karola Chodkiewicz, umiejscowiona na Górze Anielskiej
1616-1629 budowa obszernego kościoła, dla którego dawna kapliczka stanowi prezbiterium, kościół obudowano murem z 10 kaplicami dla uczczenia chórów anielskich.
1635 poświęcenie 3 ołtarzy ku czci trzech Archaniołów
1675 budowa klasztoru

1686-1760 dom III probacji
1688-1691 rektorem o. Andrzej Rybski SJ
1691-1694 rektorem o. Andrzej Domajewicz SJ
1695-1697 - rektorem o. Marcin Kołakowski SJ
1697-1699 - rektorem o. Jan Łukaszewicz SJ
1699-1702 - rektorem o. Jan Schwang SJ
1702-1705 - rektorem o. Tomasz Łącki SJ
1705-1709 - rektorem o. Aleksander Kasztela SJ
1709-1712 - rektorem o. Maciej Miłuński SJ
1712-1716 - rektorem o. Jan Bielski SJ
1716-1717 wicerektorem o. Jan Łukaszewicz SJ
1717-1722 - rektorem o. Wojciech Daniszewski SJ
1720-1732 początek budowy nowego klasztoru (arch. K. Zdanowicza)
1722-1725 - rektorem o. Jan Jabłoński SJ
1725-1728 - rektorem o. Fabian Bartold SJ
1728-1731 - rektorem o. Jan Pozniakowski SJ
1731-1735 - rektorem o. Mikołaj Czarzasty SJ
1735-1738 - rektorem o. Antoni Misztołd SJ
1738-1741 - rektorem o. Franciszek Skłodowski SJ
1741-1745 - rektorem o. Jan Zrzelski SJ
1745-1748 - rektorem o. Franciszek Skłodowski SJ
1748-1752 - rektorem o. Feliks Wierzbicki SJ
1752-1753 - rektorem o. Franciszek Skłodowski SJ
1753-1756 - rektorem o. Tomasz Sidorowicz SJ
1756-1758 - rektorem o. Franciszek Ogiński SJ
1759-1760 - rektorem o. Antoni Loupia SJ

1760-1773 dom nowicjatu
1760-1763 - rektorem o. Marcin Kurzeniecki SJ
1763-1766 - rektorem o. Wincenty Przyborowski SJ
1766-1770 - rektorem o. Marcin Kurzeniecki SJ
1770-1771 - rektorem o. Józef Mirzyński SJ
1771-1773 - rektorem o. Gabriel Śnitko SJ
1772 mieszka tu 42 zakonników (4 kapłanów i 23 kleryków)
1773 kasata klasztoru

XVIII-XX w. desakralizacja świątyni
1830 kościół zniszczony służył za skład materiałów wojskowych.
Poł. XIX w. rozebranie wieży kościelnej
2000 zachowały się tylko fragmenty fundamentów

*
*
*
*