> > > ʳ >
ʳ.
ʳ.

ʳ | -

'?
W latach 1699-1850 istniał tu klasztor karmelitów trzewiczkowych, później parafia katolicka skasowana w 1866 r. W latach 1866-1890 r. była to cerkiew prawosławna, po spaleniu przebudowana jako mauzoleum dla uczczenia zwycięstwa wojsk rosyjskich w 1794 r.

Dziś jest to wieś Czyżewszczyzna (Czerewszczyżna), opis parafii i klasztoru Kiwatycze zamieściłem pod tym miejscem.

*
*
*
*