> Bryansk region > Novazybkaŭ county > Novozybkov town > Orthodox church of St. Nicholas
Novozybkov. Orthodox church of St. Nicholas
Novozybkov. Orthodox church of St. Nicholas

Novozybkov | Orthodox church of St. Nicholas on the map

Year of construction (reconstruction): 1782 (1818)
Coordinates:
52 32'8.74"N, 31 55'32.24"E