Estate of Czapski, Svajatyčy | Photo 29903 - Photo from the book 'Roman Aftanazy
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej'
Tom I
Wydawnictwo Ossolineum. Wrocław. 1991
Svajatyčy |  Estate of Czapski. Photo from the book 'Roman Aftanazy<br>Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej'<br>Tom I<br>Wydawnictwo Ossolineum. Wrocław. 1991

Photo ©

Photo from the book 'Roman Aftanazy
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej'
Tom I
Wydawnictwo Ossolineum. Wrocław. 1991

Date taken: ca. 1920

Close X

Radzima.org homepage
Plagiarism or spam? Tell us