Estate of Czapski, Svajatyčy | Photo 29981 - Photo from the book 'Roman Aftanazy
Dzieje rezydencji...'
Svajatyčy |  Estate of Czapski. Photo from the book 'Roman Aftanazy<br>Dzieje rezydencji...'

Photo ©

Photo from the book 'Roman Aftanazy
Dzieje rezydencji...'

Date taken: ca. 1920

Close X

Radzima.org homepage
Plagiarism or spam? Tell us