> Bryansk region
Novozybkov. Orthodox church of St. Michael the Archangel

Bryansk region in photos