> Grodna region > Smarhoń county > Kreva market town > Catholic church of St. Mary
Kreva. Catholic church of St. Mary
Kreva. Catholic church of St. Mary

Kreva - Catholic church of St. Mary - photos

Photo galleries

Photos added by

 - Catholic church of St. Mary.

Photo © ebayDate taken: 1941