> Bryansk region > Novazybkaŭ county > Novozybkov town > Orthodox church of St. Nicholas
Novozybkov. Orthodox church of St. Nicholas
Novozybkov. Orthodox church of St. Nicholas

Novozybkov - Orthodox church of St. Nicholas - photos

Photo galleries

Photos added by Друпаў Аляксей

 - Orthodox church of St. Nicholas.

Photo © Друпаў АляксейDate taken: 18.08.2013

 - Orthodox church of St. Nicholas.

Photo © Друпаў АляксейDate taken: 18.08.2013

 - Orthodox church of St. Nicholas.

Photo © Друпаў АляксейDate taken: 18.08.2013