> obwód witebski > rejon połocki > miasto Połock
Połock. Przywilej miastu Połockiemu

Połock w zdjęciach

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Znani ludzie

Połock - zdjęcia zabytków i atrakcji

Połock. Cerkiew Św. Sofii

Cerkiew Św. Sofii (1044-66?, XV-XVIII) Cerkiew Św. Zofii w Połocku Foto © | 25/01/2010

Połock.  Kolegium jezuitów

Kolegium jezuitów (XVI-XIX) Foto © ..

Połock.  Pomniki i tablice

Pomniki i tablice Krzywicze; Aleś Szaternik (2001) Foto © .

Połock. Krajobrazy

Krajobrazy Foto ©

Połock. Monaster Spasko-Eufrozynski

Monaster Spasko-Eufrozynski (1120-x) Foto ©

Połock. Cerkiew Św. Spasa

Cerkiew Św. Spasa (> 1100) Apsyda i fasada boczna Foto © .

Połock. Ulice miasta

Ulice miasta Zabudowania z XVIII-XIX w na głównym placu miasta Foto © .

Połock. Cerkiew Objawienia Pańskiego i monaster

Cerkiew Objawienia Pańskiego i monaster (XVI-XVIII) Foto © | 19/09/2011

Połock.  Kościół ewangelicki

Kościół ewangelicki (> 1900) Kościół ewangelicki w Połocku Foto ©

Połock.  Ulice i kamienice

Ulice i kamienice Foto ©

Połock.  Kamień Borysa

Kamień Borysa (XII) Kamień Borysa, krzyż Foto © .

Połock. Kościół Św. Stefana

Kościół Św. Stefana (1733-1745) Kościół na rysunku Napoleona Ordy

Połock.  Pomnik wojny 1812 r.

Pomnik wojny 1812 r. (1850) Foto ©

Połock. Klasztor Bernardynów

Klasztor Bernardynów (1758) Foto ©

Połock. Kościół i klasztor Dominikanów

Kościół i klasztor Dominikanów (> 1672 (1), 1774-1804 (2)) Podominikański kościół Matki Bożej na zdjęciu z początku XX w

Połock.  Cmentarzy

Cmentarzy Foto © | 2011/06/01

Połock. Monaster Śww. Borysa i Hleba

Monaster Śww. Borysa i Hleba (XII)

Połock.  Herb miasta

Herb miasta Herb Połocka 1396 r

Połock. Kościół Św. Andrzeja Boboli

Kościół Św. Andrzeja Boboli (1997) Widok fasady głownej i bocznej Foto © ..

Połock.  Wołowo jeziorco

Wołowo jeziorco Widok jeziora od zachodu Foto © ̳

Połock.  Fortyfikacje nimieckie z II wojny światowej

Fortyfikacje nimieckie z II wojny światowej (1943-1944) Punkt ogniowy koło domu na ul. Czygunocznaja 33 Foto © ̳

Połock. Klasztor franciszkanów

Klasztor franciszkanów (> 1628 (1), 1778 (2)) Klasztor franciszkanów w Połocku. Dawniej część mieszkalna klasztoru Foto © ̳

Połock. Kościół M.B.

Kościół M.B. (1502 (1), 1696 (2), 1758 (3)) Klasztor bernardynów z mapy 'Klasztory bernardyńskie Litwy' G. Lajbowicza (lata 50-60 XVIII w)

Połock. Cerkiew Podwyższenia Krzyża

Cerkiew Podwyższenia Krzyża (1893-97) Sobór Podwyższenia Krzyża Świętego Foto ©

Połock. Cerkiew Opieki Matki Boskiej

Cerkiew Opieki Matki Boskiej (1781 (1), 1910-x (2), 2004 (3)) Foto ©

Połock. Kościół Grobu Pańskiego i Św. Franciszka Ksawerego

Kościół Grobu Pańskiego i Św. Franciszka Ksawerego (1786) Kościół-kaplica grobowa na rysunku Iwana Deinisa Foto © ̳

Połock. Cmentarz ewangelicki

Cmentarz ewangelicki Foto ©

Połock.  Czerwony Most

Czerwony Most Foto ©

Połock. Cmentarz starowierów Gramy

Cmentarz starowierów Gramy Foto ©

Połock.  Prawo magdeburskie

Prawo magdeburskie (1498) Pieczęć Połocka z początku XVI wieku

Połock. Kościół Św. Antoniego z Padwy

Kościół Św. Antoniego z Padwy (1648 (1), 1763-75 (2)) Kościół franciszkanów p. w. Św. Antoniego z Padwy. Fragment obrazu z końca XVIII w

Połock. Cmentarz Czerwony

Cmentarz Czerwony Groby rodzinne na Czerwonych Mogiłkach w Połocku Foto © ̳

Połock. Molenna staroobrzędowców

Molenna staroobrzędowców Foto ©

Połock.  Przywilej miastu Połockiemu

Przywilej miastu Połockiemu (4.X.1498) Przywilej nadania miastu Połockowi prawa magdeburskiego przez Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. 1498 rok Foto © ̳

Połock. Synagoga chóralna

Synagoga chóralna (?) Foto © | ca. 1940?

Połock. Kaplica

Kaplica (1890-) Widok ogólny

Połock.  Czerwone koszary

Czerwone koszary (XIX/XX) Foto © | 11.10.2014

Połock. Cerkiew Św. Męcz. Pantelejmona

Cerkiew Św. Męcz. Pantelejmona (2000-x) Foto © | 2015.06.14

Połock.  Średniowieczne fortyfikacje

Średniowieczne fortyfikacje Foto © | 2010

Połock. Budynki zabytkowe ul. Čyhunačnaja

Budynki zabytkowe ul. Čyhunačnaja Foto © | 29.03.2014