Miasteczko na starych fotografiach , Dziewieniszki | Foto 18384 - Szkoła zbudowana w latach 1926-28. W tym budynku uczyło się ok 500 dzieci z Dziewieniszek i okolicznych wsi w promieniu 12 km. Była to szkoła 7-klasowa. Uczyły się w niej nawet dzieci z Gieranion, bo tam była tylko szkoła początkowa. Nauka odbywała się na 3 zmiany. Dzieci z odległych wsi mieszkały na stancji u mieszkańców Dziewieniszek. Teraz tego budynku już nie ma
Dziewieniszki |  Miasteczko na starych fotografiach . Szkoła zbudowana w latach 1926-28. W tym budynku uczyło się ok 500 dzieci z Dziewieniszek i okolicznych wsi w promieniu 12 km. Była to szkoła 7-klasowa. Uczyły się w niej nawet dzieci z Gieranion, bo tam była tylko szkoła początkowa. Nauka odbywała się na 3 zmiany. Dzieci z odległych wsi mieszkały na stancji u mieszkańców Dziewieniszek. Teraz tego budynku już nie ma

Foto © Jadwiga Żukowska

Szkoła zbudowana w latach 1926-28. W tym budynku uczyło się ok 500 dzieci z Dziewieniszek i okolicznych wsi w promieniu 12 km. Była to szkoła 7-klasowa. Uczyły się w niej nawet dzieci z Gieranion, bo tam była tylko szkoła początkowa. Nauka odbywała się na 3 zmiany. Dzieci z odległych wsi mieszkały na stancji u mieszkańców Dziewieniszek. Teraz tego budynku już nie ma

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz