Park dworski Hutowskich, Zwody Małe | Foto 20835 - Fragment parku