Miasto na starych fotografiach , Dawidgródek | Foto 24326 - Dawidgródek, przed 1939 r.