Synagoga , Troki | Foto 40061 - Widok na synagogu. Zdjęcie 1966