> obwód witebski > rejon brasławski > wieś Miluńce (Pelikany)
Miluńce (Pelikany). Kaplica

Miluńce (Pelikany) - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Мілюнцы (Пеліканы) Милюнцы (Пеликаны) Miluńce (Pelikany) Miluncy (Pielikany) Pialikany Miliuntsy Miliuncy Пяліканы Мялюнцы Popunie Попуни Попуні Папуні

Współrzędne geograficzne:
55° 31'42.64"N, 26° 45'56.52"E

Co warto zobaczyć:

Miluńce (Pelikany). : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Miluńce (Pelikany).  Kościół Św. Jakuba Kościół Św. Jakuba

Fasada główna, fragment

Miluńce (Pelikany).  Dwór Pelikaów Dwór Pelikaów

Jezioro Pelikany i pozostałość zabudowań dworskich

Miluńce (Pelikany).  We wsi We wsi

Dom parafialny w Pelikanch zbudowany przez ks. Stanisława Bohatkiewicza, później jeden z 3 budynków szkolnych, obecnie (2008r)-po zamknięciu szkoły w Pelikanch-ks. Michał Tatarenka chce zorganizować tu Dom Starcow.

Miluńce (Pelikany).  Krajobrazy Krajobrazy

Jezioro Pelikany - blisko miejsca, gdzie stał dwór Pelikanów

Miluńce (Pelikany).  Kaplica Kaplica

Kaplica w majątku Pelikanów

Wiadomości

я родился в этих местах и никогда не был!мне было 2 года когда уехали.хотелось бы побывать в этих краях.по сведеньям от мамы я родился в д.Пеликаны,но записан д.Мелюнцы...
Osobiście jestem zainteresowany w poszukiwaniu rodzaju BOBROWSKI z tego regionu. Znam, że w 1851 roku w kościele rejestrowali urodzenie –BOBROWSKI Jurij-Leon ((ojciec jego Adam, matka - RuŽa), szlachcic, który zaślubił z RUDOMINA ZUZZANA (ojciec - Hubert) i wkrótce wyjechał na inżenierską służbę do miasteczka Žłobin (t...
Добавлю, что Пеликаны до революции относились к Новоалександровскому уезду Ковенской губернии.

Лично я заинтересован в поисках рода БОБРОВСКИЙ из этого региона. Знаю, что в 1851 году в костёле регистрировали рождение -Бобровский Юрий-Леон (отец Адам, мать – Ружа), дворянин, который женился на Рудомино или Рудомина Зузанна и вскоре выехал на инженерную службу в городок Жлобин (сейчас Беларус...
Список селений, которые относились к приходу костёла в 1934 году

Бялы, застенок
Вайнюнцы, деревня
Вайцбуны, застенок
Вацкелюны, колония
Вечеровщина, колония
Волишки, застенок
Гавраны, деревня
Галинишки, застенок
Головачи, колония
Дварчино, деревня
Ёдишки, деревня
Жармяниста, застенок
Жармянишки, застенок
Жвирки, застенок
Жвиры, де...
Ja jestem wnuczką Konstantego Micewicza który mieszkal w Kodniu koło zahorowa i wiem ze miał syna na białorusi ale on już nie żyje i nie mam możliwości dowiedzieć sie wiecej. Dziedek miał drugą żonę w polsce i miał kilkoro dzieci . Bardzo bym chciała sie skontaktować z panią i porozmawiać . Mój adre...