> obwód homelski > rejon oktiabrski > miasteczko Okciabrski (Rudobiełka)
Okciabrski (Rudobiełka). W miasteczku

Okciabrski (Rudobiełka) - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: 1507

Możliwe warianty:
Акцябрскі (Рудабелка) Октябрьский (Рудобелка) Okciabrski (Rudobiełka) Akciabrski (Rudabiełka) Карпілаўка Акцябр Okciabr Oktyabr Октябрь Карпиловка Рудобелка Рудня Акцябар

Współrzędne geograficzne:
52° 38'34.05"N, 28° 52'47.28"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Okciabrski (Rudobiełka). : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Okciabrski (Rudobiełka).  Gorzelnia

Okciabrski (Rudobiełka). Gorzelnia (XIX/XX) Gorzelnia w Rudobielcy Foto © Мікола Жукоўскі | Пачатак 2010

Okciabrski (Rudobiełka).  W miasteczku

Okciabrski (Rudobiełka). W miasteczku Foto © Сяргей Пятроўскі

Wiadomości