> obwód witebski > rejon bieszenkowicki
Bieszenkowicze. Cmentarz żydowski

rejon bieszenkowicki w zdjęciach