> ̳
().

̳ | ,

Kleck posiedzenie zarządu gminnego 1937

1. Doceniając znaczenie należytego rozwoju spółdzielczości oraz podniesienie dobrobytu rolnictwa, przystąpić na członka Powiatowej Spółdzielni Powiatowej spółdzielni rolniczo-handlowej w Nieświeżu z udziałem 500 zł.
2. W związku z obchodem w dniu 17 paźdz...
Teatr Baonu Straży Granicznej Nr 29 w Klecku istnieje od grudnia 1921 r.

Oprócz żołnierzy do koła amatorskiego należą nauczycielki i nauczyciele miejscowej szkoły ludowej i gimnazjum.

Kierownictwo i reżyserię prowadzi oficer oświatowy baonu por. Wacław Szyszko. Teatr dojeżdża z Klecka do Nieświeża. Dochod...
Dnia 17 czerwca 1937 r. w Klecku wybuchł groźny pożar w wyniku którego znaczna część miasta uległa spaleniu, a wielu mieszkańców i ratowników uległo różnego rodzaju zranieniom. Do pomocy mieszkańcom kresowego miasteczka przybyły oddziały ratowniczo sanitarne Polskiego Czerwonego Krzyża z Nieświeża...
Pięciodniowy kurs pożarnictwa w Klecku 1927r.

Kurs ukończyło 12 słuchaczy, z wynikiem dobrym: M. Bliźniak, M. Zienijczyk, M. Zabunowicz, W. Wasilewski, J. Szklarzyk, P. Kowalczyk; z dostatecznym: Konstanty Jakubowski, W. Mokrecki, T. Iwanowski, P. Breczko, M. Wasilewski.

Skład Komisji Egzaminacyjnej: Leon Bernowicz burmistrz Klecka, dr Marian Mu...
List Zorjana Chodakowskiego
Jednakże Historia, Bulle, Przywileje, Gramoty, ukazują one w tych miejscach już bardzo dawnymi. W doniesieniu do Cesarza wyrażam, że wiadomości o Turowie drewlańskim czekam od byłego Radcy w Austrii, a później zarządzającego połową tego Turowa, która należała do Hrabiego Potockiego;...
. , 1921

19- 1921 .
.
. : ̳ ,
, . ,
, . ...
Madame Mireille, je fais partie de la descendance de la famille LUZUK, contactez-moi leroylea22@gmail.com...
Towarzystwo Hechaluc Pionier w Klecku 1930r.

Dnia 4 sierpnia 1930 r. staraniem zarządu organizacji Hechaluc Pionier w Klecku odbyła się zbiórka uliczna , dochód z której przeznaczono na zasilanie funduszów tej organizacji

Życie Nowogródzkie nr 185 Nowogródek dnia 12 sierpnia 1930r.
...
Olbrzymi pożar w Klecku. Straty wynoszą półtora miliona złotych.

Z nieustalonych na razie przyczyn wybuchł w Klecku (koło Nieświeża) groźny pożar. Ogień z gwałtowną szybkością przerzucał się z jednego domu, na drugi i w ciągu krótkiego czasu w płomieniach stanęło kilka ulic or...
Wiadomości z Kraju 1930
Kleck. Niezdrowe stosunki panują w gimnazjum białoruskim w Klecku. Wśród nauczycieli oraz uczniów gimnazjum białoruskiego w Klecku, dokonano szeregu rewizji i aresztowań. Aresztowani zostali dyrektor tego gimnazjum Jakubionek oraz 11-tu uczniów, z których następnie 5-ciu zwolniono.
Aresztowani przewiezieni zosta...
Informację o Funduszu Szpitalnym przy Parafii Wołmiańskiej. 23.09.1790

Opisanie Szpitalu przy Kościele Parafialnym Wołmiańskim będącego, w prawdziwych odpowiedziach na wszystkie w listach schematów zapytaniach Najjaśniejszych Sejmujących stanów i Prześwietnej Administracji Wileńskiej.
Tegoż dnia 23 7bra 1790 ...
Kościół w Wołmie

Losy jego są dramatyczne, tak jak losy setek innych świątyń w Białorusi.

W 1751 roku na wysokim wzgórzu, w historycznym centrum wioski, w którym to miejscu według legendy pochowano zabitego przez kniazia Sidorczajło pary narzeczonych - Wołmy i Naliba, starając się bronić i chroni...
, , ? ...
1907
- . . . - 4 . I . , .
...
Dyżury Instruktora Powiatowego Związku Młodej Wsi w Klecku 1937 r.
W związku z rozwojem pracy Kół Młodej Wsi i Przysposobienia Rolniczego w celu ułatwienia młodzieży samodzielnej pracy i bliższego kontaktu z zespołami w terenie referent przysposobienia rolniczego i instruktor młodzieży kolega Bolesław Sobota jeden raz w...
Miasto Kleck, powiat Nieśwież. 1921 W mieście Klecku w ostatnim czasie odbyły się pod kierownictwem obywatela Rusaka dwa przedstawienia 27 sierpnia i 4 września. Wystawiono "Ptaka szczęścia" Olechnowicza. Za jego pracę powinniśmy być wdzięczni kierownikowi, bo nasza publiczność na scenie w Klecku nigdy nie widziała czego&#...
. , . 1921
. 27 4 .
" . , - . , , , ...
Towarzystwo Wkładowo Pożyczkowe w Klecku 1883
Od 10 miesięcy nie bank (choć ludność tak go nazywa), lecz wkładowo zaliczkowa kasa klecka, założona za pozwoleniem pana ministra skarbu, pomyślnie się rozwijać poczyna. Z przednoworocznego sprawozdania na ogólnem zebraniu 20 grudnia bieżącego roku, jawnem się okaza&...
Śmiertelny wypadek Komendanta Policji w Klecku 1924
Kleck. W ubiegły piątek, 15-go komendant posterunku Policji Państwowej w Klecku przewodnik Władysław Grzelak jechał konno przez miasto . Na roku ulicy nagle wyszło kilka krów, koń się spłoszył, a przodownik Grzelak spadł na bruk, zabijając się na miejscu . Cia ...


- , ...
Towarzystwo Wkładowo Pożyczkowe w Klecku 1884
Ze Słuckiego piszą do nas: w Numerze 10 KRAJU z roku 1884r. korespondent pisząc o naszym Towarzystwie Pożyczkowo - Wkładowym w Klecku, w kilku wyrazach scharakteryzował odbyte na ogólnym zebraniu debaty. Pobieżnie i błędnie traktowanie opozycji wymaga tutaj sprostowania. Na wspomnianym...
Towarzystwo Wkładowo Zaliczkowe w Klecku
W Klecku, małym miasteczku Guberni Mińskiej istnieje od lat kilku Towarzystwo Wkładowo- Zaliczkowe, związane z początkowania inteligencji tamecznej. Towarzystwo w Klecku, ma obroty około 80.000 rubli srebrnych i stanowi prawdziwą pomoc dla uboższej ludności.
Źródło: Tygodnik powszechny...
. , , , . , 15 1552.
Przysięga Stanisława Chwalczewskiego starosty Kobryńskiego do trzech zamków jemu w moc od Króla Jego Mości poddanych.
Anno domini 1552, die 15 februar Waraszawa.
Ja Stanisław Chwalczewski starosta Kob...
Kleck. Powiat słucki korespondencja własna Akcja ratunkowa ofiarom wojny tak szeroko podjęta i zorganizowana przez Mińskie Towarzystwo Rolnicze jest w pełnym rozwoju. Oprócz gęstej sieci delegatów, rejonowych komitetów i podkomitetów w powiecie słuckim, dzięki sprężystości i organizatorskim zdolnością pana Jan...
Odkrycie złota i srebra na odcinku od Klecka do źródeł rzeki Łań ?

Pokłady złota i srebra na Polesiu. Sensacyjne wyniki badań polskich geologów.
Rzeka Łań dopływ Prypeci niesie piasek pełen drogocennego kruszcu.
Od dawna twierdziła ludność poleska, iż w rzece Łan, dopływie Prypeci, znaj...