> Мінская вобласць > Клецкі раён > горад Клецк
Клецк. Сінагога Вялікая

Клецк: апошнія каментарыі, паведамленні

Што паглядзець у Клецку

Страчаная спадчына

Likwidacja Gimnazjum Białoruskiego w Klecku. Dyrekcja gimnazjum iałoruskiego w Klecku wobec nieudzielenia koncesji przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wilnie, przystąpiła do ostatecznej likwidacji tego zakładu naukowego w Klecku. Akta gimnazjum w najbliższych dniach mają być przekazane do Kuratorium, zaś personel nauczycielski ma opuścić ...
Życie Nowogródzkie Nr 75 z dnia 01.04.1931r.
Nowogródczyzna w hołdzie Marszałkowi w Klecku
Kleck (Kor. wł.) W Klecku i gminie kleckiej obchód 19 marca odbył się bardzo uroczysty. Dnia 18 marca o godzinie 19-tej odbył się capstrzyk z orkiestrą 9 Batalionu K.O.P. Pod wieczór wszystkie domy w Klecku udekorowano flagami i rzęs...
Kurier Nowogródzki nr 40 z dnia 10.02.1937 r. Nowy Burmistrz Klecka
W dniu 30 stycznia roku bieżącego w lokalu Zarządu Miejskiego w Klecku odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, poświecone w pierwszej części uchwaleniu budżetu na rok 1937 – 38 oraz w drugiej – wyborom burmistrza. Jeżeli chodzi o budżet, to chociaż w wydatkach ...
„Życie Nowogródzkie” nr 75 z dnia 01.04.1931r.
Nowogródczyzna w hołdzie Marszałkowi w Klecku 19.03.1931
KLECK. (Kor. wł.) W Klecku i gminie kleckiej obchody 19 marca odbyły się bardzo uroczyście. Dnia 18.III.o godz. 19-tej odbył się capstrzyk z orkiestrą 9 Baonu K.O.P. Pod wieczór wszystkie domy w Klecku udekorowano flagami i...
Nasz Przyjaciel : tygodnik polityczny dla miast i wiosek, R.7 (1934), nr 26

Źródło: http://polona.pl/item/12169051/7/

Roboty Publiczne w Boże Ciało. Na trakcie Nieśwież Kleck kładzie się w roku bieżącym bruk na najgorszych odcinkach. Pieniądze na te dość kosztowne roboty pochodzą przede wszystkim z Funduszu p...
Kurier Wileński nr 312 z dnia 13 listopada 1937r.
Kleck
1. Doceniając znaczenie należytego rozwoju spółdzielczości oraz podniesienie dobrobytu rolnictwa, przystąpić na członka Powiatowej Spółdzielni Powiatowej spółdzielni rolniczo 0-handlowej w Nieświeżu z udziałem 500 zł.
2. w związku z obchodem w d...
Panie Zbigniewie,podaje Panu moj adres email: mirka762000@yahoo.com. Czy moglby Pan sie ze mna skontaktowac? Widze, ze Pan ma wiedze na temat Klecka i okolic. Szukam zdjec i informacji o tym miejscu. Bede wdzieczna za uwage. Pozdrawiam Mirka Lukaszewska...
"Kurier Wileński" nr 2 z dnia 3.01.1928 r. poinformował o powtórnych wyborach do Gminy w Klecku.
WYBORY W GMINIE KLECKIEJ
W tych dniach starosta powiatu nieświeskiego nie zatwierdził wyborów wójta i ławników do rady gminnej w Klecku. Przy powtórnych wyborach wybrani zostali Dzieminik Ignacy - wójt, Konan Jan - zastępca wójta i ...
„Słowo” nr 80, Warszawa, dnia 13.04.1885r.
Słuck. Od kilku lat istnieje i nader prawidłowo rozwija się w naszym powiecie w miasteczku Klecku Towarzystwo Zaliczkowo Wkładowe. Przed kilku dniami właśnie otrzymaliśmy sprawozdanie z działalności rzeczonej instytucji w roku ubiegłym. Ze sprawozdania tego dowiadujemy się, iż towarzystw...
„GŁOS” – Tygodnik Literacko Społeczno Polityczny Warszawa, dnia 3 kwietnia (22 marca) 1897 r.
Kleck, powiat Słucki. Proces księdza Jana Jurgiewicza
Wileńskij Wiestnik podaje następujące wiadomości o sprawie proboszcza Kleckiego, Jana Jurgiewicza i o jego osobie. „W tych dniach proboszcz Kleckiej parafii, ksiądz Jan Jurgiewicz, powróci ...
Kurier Nowogródzki nr 69 z dnia 06.12.1931
Z posiedzenia Rady Miejskiej w Klecku.
Ostatnio w Klecku odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, na którym powzięto szereg uchwał o poborze dodatków do podatków państwowych na rzecz miasta Klecka, oraz dokonano zmiany statutowe do podatku samoistnego od przedmiotów zbytku na rok 1932 -1933.
Na tym...
Wybory nowego wójta gminy kleckiej – (4 grudnia 1931 r.)
Wobec ustąpienia ze stanowiska wójta gminy kleckiej pana Antoniego Łapkowskiego, w bieżącym tygodniu odbyły się wybory nowego wójta gminy kleckiej, którym został wybrany pan Antoni Twarowski mieszkaniec wsi Babajewicze, gminy kleckiej.
W dniu 4 grudnia wybory wójta gminy zos...
Dziatwa kupuje granatnik dla Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP-u). Dziatwa Szkoły Powszechnej w pogranicznym miasteczku Kleck z groszowych ofiar zebrała kwotę 600 złotych. Za pieniądze te dzieci uchwaliły zakupić granatnik dla miejscowego oddziału Korpusu Ochrony Pogranicza (9 Batalion KOP Kleck - dod. ZW). Przekazanie daru na dozbrojenie armii nastąpi w ...
„Ilustrowany Kurier Codzienny” nr 249 z dnia 09.09.1937r. Biurokracja na pogorzelisku ?
Jak wiadomo, przed paru miesiącami pożar zniszczył prawie połowę pogranicznego miasteczka Klecka, w powiecie nieświeskim. Pogorzelcy w liczbie kilkuset dotąd gnieżdżą się w ocalałych stodołach i prymitywnie skleconych szałasach.
Do odb...
"Ilustrowany Kurier Codzienny" Nr 170, z dnia 21.06.1937r. (Pożar Klecka miał miejsce dnia 17.06.1937r.) - Straszny obraz spalonego Klecka. Nasz korespondent wileński (Hr)donosi: Pożar w Klecku jest jedną z największych klęsk żywiołowych ostatnich lat na ziemiach północno - wschodnich. Miasteczko przedstawia straszny, przygnębiający...
"Kurier Wileński" nr 59 z dnia z 28.02.1939r.
Kleck funduje ciężki karabin maszynowy (c.k.m.). Rada Miejska w Klecku uchwaliła jednogłośnie na jednym z ostatnich posiedzeń zakupienie ciężkiego karabinu maszynowego (c.k.m.) dla armii.
Na posiedzeniu omówiono też sprawę budowy remizy strażackiej i domu ludowego, które zostan...
"Kurier Wileński" nr 41 z dnia 11.02.1937r. przyniósł następującą informację:
Nowy burmistrz Klecka. W Klecku powiatu nieświeskiego, rada miejska uchwaliła przed paru dniami budżet i wybrała burmistrza. Wybrano burmistrzem podpułkownika emerytowanego Witolda Chmielewskiego. Dotychczasowy burmistrz Jan Kuroczycki zrzekł się g...
Kurier Wileński nr 52 z dnia 22 lutego 1938 roku poinformował, że Polski Czerwony Krzyż przy życzliwej współpracy Korpusu Ochrony Pogranicza w Klecku oraz miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich - zorganizował we wsi Kuchczyce, gminy kleckiej dla dzieci osadników i okolicznych małorolnych gospodarzy wieczór świetlicowy.
Na weso...
KURIER LITEWSKI Nr 106 z Wilna dnia 10(23) maja 1907 r. informował:
- Kleck , (powiat słucki) W Nowodwórkach, majątku Pana Obuchowicza, włościanie zajęli ziemię dworską i – i mimo gróźb i perswazji - ustąpić z niej nie chcieli. Sprowadzenia w poniedziałek 8 bieżącego miesiąca, z Klecka i Timkowicz straż...
"NOWY KURJER" Nr 56 Poznań 10.03.1927

Ze wspomnień o Arcybiskupie Cieplaku.

Zmarły przed rokiem ten Wielki Działacz i Męczennik za sprawę Kościoła i Ojczyzny, pozostawił po sobie niezwykle bogaty rejestr czynów, które tym większą mają wartość, że odnosząc się w ogromnej mierze do czasó...
Jak donosił Kurier Litewski" Nr 246 (347) z Wilna dnia 29.10 (11.11) 1906 r:

KLECK.
Gorliwa policja. (Ks.) Przy kościele kleckim miejscowy proboszcz ksiądz Harasimowicz rozpoczął naukę dzieci. Nie przeszło dni dziesięciu jak policja wpadła do lokalu zajmowanego przez dziatwę i rozpoczęła badanie, kto i czego tu uczy, pomimo o...
Jak donosił Kurier Litewski nr 123 z Wilna dnia 30 maja (12 czerwca) 1908r.:

Kleck (powiat słucki). Spaliła się przed kilku dniami cała ogromna wioska Kapłanowicze. Z 70-ciu chat zostało zaledwie 3. Jedną z przyczyn takiego olbrzymiego zniszczenia było skupienie zabudowań w jednym miejscu.
Do komasacji nawoływano tam od dawna, ale ...
Jak donosił Kurier Litewski Nr 102, Wilno z dnia 7 (20) maja 1911roku :

KLECK. Gazeta „Dwa grosze” donosi co następuje: Przed paru dniami we wsi Sołowje, należącej do Pana Jaczunisa, w parafi kleckiej, powiatu słuckiego miejscowy sprawnik bez żadnej przyczyny rozkazał burzyć kaplicę drewnianą, znajdującą się w Sołowi...
SzanowniPaństwo pragnę przybliżyć ciężkie czasy jakie panowały w zakresie tolerancji religijnej w Klecku w 1910 roku. -Wizytacji Arcybiskupa Cieplaka w Klecku

"NOWY KURJER" Nr 56 Poznań 10.03.1927

Ze wspomnień o Arcybiskupie Cieplaku.

Zmarły przed rokiem ten Wielki Działacz i Męczennik za sprawę Kościoł...
Pożar w Klecku 17.06.1937 roku.
W gazecie "NASZ DZIENNIK nr 167 a, Kraków dn. 18.07.1937r. j zamieszczono artykuł pod tytułem Groźny pożar kresowego miasteczka - dotyczący Pożaru miasta Klecka, który miał miejsce dnia 17.06.1937 r. , Groźny pożar miasteczka kresowego 500 rodzin bez dachu nad głową — Spłonęła s...
Szanowni Państwo przesyłam informację z "KURIER LITEWSKI " Wilno, piątek dnia 13 (26) sierpnia 1910 roku, w którym zamieszczono specjalna relację z wizytacji pasterskiej w parafii kleckiej należącej do diecezji mińskiej biskupa sufragana J. Cieplaka..

(Sprawozdanie specjalnego delegata).
Kleck (pow. słucki).

Najlepsza komunikacj...
W II RP grunta przycerkiewne oraz przy kościelne były opodatkowane

Gazeta Sądowa Warszawska Nr 47 Warszawa, 22 listopada 1926r.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Nowogródku (Ziemie Wschodnie) ogłasza, że na dzień 26 stycznia 1927 roku wyznaczany został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki następujących nieruchomo"...
Poniżej przytaczam informację że wszczęto postępowanie admiistracyjne w celu wniesienia opłat od gruntów
należących do cerkwi Woskresieńskiej (w centrum Klecka były kościół Dominikanów) oraz cerkwi Pokorowskiwiej (na cmentarzu).

Cyt
"Gazeta Sądowa Warszawska Nr 47 Warszawa, 22 listopada 1926r.
Wydzia&...
W przedwojennym Klecku znaczna część gruntów miejskich należała do Rodziny Galas, jakie były jej losy podczas wojny nie wiem, ale znalazłem informację o postępowaniu administracyjnym, którą cytuję:

"Warszawa, 28 listopada 1925. Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Nowogródku (Kresy Wschodnie) ogłasza, ...
Клецк 1864
28) Воскресенская, въ местечке Клецке, 2-го класса, каменная церковь, на счетъ бывшаго здесь доминиканскаго монастыря построенная, а 1854 года починенная княземъ Львомъ Радзивилломъ. Въ ней находится местно-чтимая чудотворная икона Богоматери. Штатнаго жалованья причту 488 руб. Земли, при сей церкви, усадебной 31/2 дес., да при деревяной упраздненной 1853 года церкви, 12 кв. саж.. и ...
Wizyta Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Korpusie Ochrony Pogranicza Kleck - 23 września 1929

Punktem kulminacyjnym podróży było niezwykle serdeczne powitanie przez ludność miasta Klecka oraz 9 batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Kleck”. Przed wspaniałą bramą triumfalną, przepięknie iluminowaną, otoczył samoch&...
Historia powstania klasztoru i kościoła Dominikanów w Klecku

W Klecku

Nowogródzkim województwie, a Diecezji Wilna, roku 1693 roku Stanisław Kazimierz, książę Radziwiłł marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego, zrobił fundusz na klasztor, któremu zapisał 40.000 złotych polskich. Później pos...
Teatr Batalionu Straży Granicznej Nr 29 w Klecku 1922.


Teatr Baonu Straży Granicznej Nr 29 w Klecku istnieje od grudnia 1921 r. Oprócz żołnierzy do koła amatorskiego należą nauczycielki i nauczyciele miejscowej szkoły ludowej i gimnazjum(białoruskiego).

Kierownictwo i reżyserię prowadzi oficer oświatowy baonu por....
Z ŻYCIA KOP KLECK 1933

PIĘTNASTOLECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE KOP KLECK

Plut. Jarząbek Piotr donosi nam, że podczas akademii, jaka odbyła się w batalionie „Kleck”, największe wrażenie wywarł na zebranych pierwszy występ chóru podoficerskiego pod kierownictwem kapelmistrza Sokołowskiego. Odśpiewa...
JAK BATALION "KLECK" UCZCIŁ PAMIĘĆ MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Aby godnie uczcić pamięć Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Klecku, z inicjatywy dowódcy batalionu powstała myśl wybudowania domu w miasteczku na przedszkole dla najbiedniejszej dziatwy tego miasteczka i jego okolic i nazwać dom ten imien...
Groźny pożar w Klecku.

Dnia 17 czerwca 1937 r. w Klecku wybuchł groźny pożar w wyniku którego znaczna część miasta uległa spaleniu, a wielu mieszkańców i ratowników uległo różnego rodzaju zranieniom. Do pomocy mieszkańcom kresowego miasteczka przybyły oddziały ratowniczo - sanitarne Polskiego Cze...
Witam,
szukam rodziny Rafała Antonowicza Dołmat ur.w 1879 roku.
Rafał wraz z żoną Anną z domu Mordasewicz. Rafał miał syna Antoniego ur.1921r., córki Apolonię i Albertynę.
Po wojnie przenieśli się z Cepry na ziemie odzyskane, do Ciecierzyc koło Gorzowa Wielkopolskiego.

Wiem, że w Klecku też miał ro...
Kleck 1925r.

Dziwne wrażenie robi Kleck na przybysza z Zachodu. Rynek rozmiarów krakowskiego obstawiony jest derwnianemi , „skleconemi” z deseczek domkami pośrodku niski podparty kalenicakami też drewniany, czworokąt bazaru z drugim rynkiem wewnątrz. Bardzo piękny zewnątrz i wewnątrz , kościół, ufundowany przez królow&...
Orkiestra i chór "Lutnia" przy 9 Batalionie KOP w Klecku pow. Nieśwież, woj. nowogródzkie

Czasopismo "Orkiestra" nr 2 (6) rok II z marca 1931 r (miesięcznik)


KLECK K. NIEŚWIEŻA

Dzialalność kulturalno - oświatową 9. Baonu K.O.P. na terenie m.Klecka , nie ogranicza się tylko do zasklepiania się w ...
P.PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ WŚRÓD ŻOŁNIERZY K. O. P. KLECK 23.09.1929R.

Wielki zaszczyt spotkał nas, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Oto Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. Najwyższy Zwierzchnik armji, bawiąc niedawno w województwie nowogródzkiem, nie szczędził czasu i trudu, by zaszczycić Swoj&#...
Garnizon KOP Kleck składał się z dowództwa Batalionu KOP Kleck, plutonu łączności, kwatermistrzostwa i orkiestry. Garnizon stacjonował w koszarach...


Na granicy stały 2 kompanie graniczne jedna w miejscowości Suchalicze, druga w miejscowości Siniawka. Przy dowództwie był też dział oświaty - nauczycielami b...
Костёл Святой Троицы в городе Клецке
Этот храм столетиями являлся одним из самых крупных католических духовных центров всего клецкого и несвижского края. Начало его истории теряется в глубине веков, превращая повествование о нём в красивые средневековые легенды. Столь же легендарным выглядело ещё в 20 веке и само его здание с возносящимися в высоту сводами и мощными кирпичными стенами, внутри, ...
Церковь Воскресения Христова (бывший Благовещенский костёл) в Клецке.
Этот храм – единственный из уцелевших памятников 17 века в городе Клецке. Сегодня он является, пожалуй, главным историческим и духовным символом этого замечательного белорусского местечка. Построенный в самом общественном «сердце» средневекового Клецка – на рыночной площади – он едва не оказался утерянным для потомков, но с Б...
Meczet w Klecku - meczet znajdujący się w Klecku, w którym do 1944 roku modlili się lokalni Tatarzy.

Pierwsi muzułmanie pojawili się w Klecku w II połowie XVIII wieku[1] - początkowo podlegali gminie w Osmołowie. Ze względu na powstanie garnizonu w Klecku zdecydowano o stworzeniu muzułmańskiej parafii w miasteczku. Na budowę m...
Synagoga w Klecku (biał. "Синагога y Клецкe") - żydowska bożnica zbudowana pod koniec XIX wieku w Klecku.

Została wzniesiona pod koniec XIX wieku na miejscu drewnianego budynku - na planie czworokąta z głównym wejściem w stylu barokowo-mauretańskim.

Była czynna do 1940 roku, w czasie powstania w kleckim getcie służyła j...
Dominikanie - p.w. Zwiastowania NMP

1683 – fundacja klasztoru dominikanów przez Stanisława Kazimierza Radziwiłła

1685 – uposażenie fundacji przez Bułhaków i Sanguszków

1772 - klasztor i kościół obsługuje 6 zakonników (5 kapłanów).

1795 – przy klasztorze istnieje szkoła, (w tym&...
Na cmentarzu katolickim w Klecku znajduje się pomnik szeregowych 9 Batalionu KOP Kleck którzy zginęli bohaterską śmiercią na posterunku granicznym:

1. kpr. Stanislaw Wojtczak poległ 18.06.1925r.

2. szer. Franciszek Zygulski poległ 02.11.1924r.

3. szer. Tomasz Sieradzki poległ 02.12.1924r.

4. szer. Leopold Tomaszewski pole...
Гарадок у пагранічным стане Вайсковыя казармы. XX ст. Клецк

Марына ЗагорскаяУчастак савецка-польскай мяжы, якім у 1920-х апекаваўся Цімкавіцкі пагранатрад, па ўспамінах савецкага генерал-маёра Курлыкіна, быў амаль самым актыўным. Раз-пораз тут выкрывалі і ліквідавалі шпіёнскія, дыверсійныя і кантрабандысцкія групы. Тым часам па другі бок мяжы, у Клецку, польскія кавалер...
Na podstawie wizytacji ks. Marian Roztworowski S.T.D. z Kongregacji Benedyktynów Cystersko-Kartuzkiej, Prezydent Generalny, Wizytator.Kościół parafialny kiecki, poświęcony Trójcy Przenajświętszej, murowany z cegieł, był wyprowadzony z fundamentów około roku 1450, nakładem Andrzeja Mostwiłowickiego, obywat...
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego t.IV Warszawa 1883

Najpamiętniejszym jednak dla Klecka był rok 1506, wsławiony zwycięstwem szlachty nowogródzkiej i mińskiej, zebranej w liczbie 10.000 pod dowództwem Michała Glińskiego, nad chanem perekopskim Bity-Girejem, w twierdzy kleckiej koszem stojącym. Ta pamiętna pora&#...