> Віленскі павет > Электренскае самакіраванне
Еўе. Помнік першаму выданню «Граматыкі славенскія...» Мялеція Сматрыцкага, 1619

Электренскае самакіраванне - апошнія каментарыі, паведамленні