> > > > .
. .
 .  .

- . -

() I.Rubtsevich

 -  . .   (1812-1863)

(1812-1863) © I.Rubtsevich

 -  . .

© I.Rubtsevich

 -  . .

© I.Rubtsevich

 -  . .  ³ (+1833)

³ (+1833) © I.Rubtsevich