> ̳ > > > ̳
. ̳
.   ̳

- ̳ -

() Zbigniew Wołocznik

 -   ̳    .

© Zbigniew Wołocznik: ok. 1930