> ³ > ³ > ³ >
³.
³.

³ - -

() Jan Animucki

 -      .

© z arch. Adama Animuckiego: 1934 rok

 -      .

© z arch.Adama Animuckiego: 1934 rok

 -      .

© z arch. Adama Animuckiego: 1934 rok