Помнік першаму выданню «Граматыкі славенскія...» Мялеція Сматрыцкага, 1619, Еўе | Фота 13969 - Тытульная старонка 'Ґрамматіки Славенския правилное Сvнтаґма', 1619