> > >
.

-

:
Jawor Javar Javor Yavor

:
53 22'6.57"N, 25 22'15.43"E

. : |

.

. (1926) ©