> ̳ > >

-

: 1437

:
Chołchło Choŭchłava Khoukhlava Kholkhlovo Holhlovo Chouchlau Cholchlowo Cholchlow Chołchłów

:
54 9'58.56"N, 26 46'12.58"E

. : |

.

. (1738, > 1840) © ߢ

.  -

. - (1846-47) - © ³ | 01.09.2012

. : |

.

. (1738) . XX .