> ³ > ³ >
.

-

:
Kuryno Kuryna Kurino

:
55 22'4.95"N, 30 25'28.03"E

. : |

.

. ©

.

. ©