> > >
.

-

: 1551

:
Mosty Prawe Masty Pravyja Pravye Mosty

:
53 25'33.53"N, 24 37'35.69"E

. : |

 .    .

. . © (http://www.hramy.com)

 .

. (XIX) ©

 .

. (1993) © I.Rubtsevich

. : |

 .

. (1539 (1), 1710 (2)) © www.kresy.pl | ca. 1920