> > >
.

-

:
Poniżany Panižany Ponizany Paniżany

:
54 38'37.18"N, 26 28'39.69"E

. : |

.

. (XIX/XX) ©

.

. ©