> ³ > > ()

()

() -

:
() () Paszeńki (Zapasiszki) Pašeńki (Zapasiški) Pashenki Zapasishki Paszenki (Zapasiszki)

:
55 51'55.98"N, 27 55'31.19"E

(). : |

 ().

(). (XIX) ca. 1910