> > >

-

:
Wojtkowicze Vojtkavičy Woitkowicze Voitkovichi Vojtkovichi

:
53 9'46.22"N, 24 35'4.46"E