> Брэсцкая вобласць > Баранавіцкі раён > вёска Старая Мыш > Касцёл

Касцёл | Старая Мыш

У 1600 г. троцкі ваявода Аляксандр Хадкевіч заклаў у Мышы драўляны касцёл [1]. 7 студзеня 1624 г. на ўтрыманне касцёла пробашчу былі перададзены зямельныя надзелы [2]. Касцёл зруйнаваны ў час вайны 1654–1667 гг [3]. Пасля вайны верагодна на падмурках зруйнаванага старога касцёла быў узведзены новы [4].

Пры касцёле на працягу ўсяго XVII ст. дзейнічала парафіяльная школа, якая была адным з асветніцкіх цэнтраў Слонімскага дэканата Віленскага біскупства і нават мела сад для патрэб бакалаўра. У 1668 г. згадваецца, што школу ўтрымліваюць езуіты [5]. Галоўнай мэтай парафіяльнай школы было навучанне дзяцей асновам граматы (чытання, пісьма, лічэння), а таксама далучэнне да асноў каталіцкай веры. Вучняў вучылі касцёльным спевам, абавязкам касцёльных служкаў [6].

1. Камунтавічэне Вайда. Каталіцкія парафіі слонімскага дэканата віленскага біскупства ў XVII ст. // Беларускі гістарычны агляд. Том 11. 2004, снежань. Сшыткі 1–2 (20–21). С. 140. Спасылка на: Інспекцыя парафіяльнага касцёла ў Мышы ад 1651 г. Vilniaus Universiteto biblioteka (VUB). Rankraščiu skyrius (RS). F. 57. P. 53–846.
2. Камунтавічэне Вайда. Каталіцкія парафіі слонімскага дэканата віленскага біскупства ў XVII ст. // Беларускі гістарычны агляд. Том 11. 2004, снежань. Сшыткі 1–2 (20–21). С. 140. Спасылка на: Інспектаванні віленскага біскупства ад 1653–1654 гг., праведзеныя па даручэнні біскупа Ежы Тышкевіча Сымонам Адальбертам Млынецкім (Vilniaus Universiteto biblioteka (VUB). Rankraščiu skyrius (RS). F. 57. P. 53–41. – 1653. K. 397–398.
3. Камунтавічэне Вайда. Каталіцкія парафіі слонімскага дэканата віленскага біскупства ў XVII ст. // Беларускі гістарычны агляд. Том 11. 2004, снежань. Сшыткі 1–2 (20–21). С. 143.
4. Камунтавічэне Вайда. Каталіцкія парафіі слонімскага дэканата віленскага біскупства ў XVII ст. // Беларускі гістарычны агляд. Том 11. 2004, снежань. Сшыткі 1–2 (20–21). С. 144.
5. Камунтавічэне Вайда. Каталіцкія парафіі слонімскага дэканата віленскага біскупства ў XVII ст. // Беларускі гістарычны агляд. Том 11. 2004, снежань. Сшыткі 1–2 (20–21). С. 152.
6. Камунтавічэне Вайда. Каталіцкія парафіі слонімскага дэканата віленскага біскупства ў XVII ст. // Беларускі гістарычны агляд. Том 11. 2004, снежань. Сшыткі 1–2 (20–21). С. 153–154.


Не існуе
Год пабудовы (перабудовы): 1600 (1), > 1667 (2)
Страчаны: ?