> > > >
.
.

| -

(): 1634 (1), 1896-1903 (2)
:
52 22'12.67"N, 30 23'27.41"E
Rzeczyca () parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej [rej. Rzeczycki]

XIV/XVI w. - o pierwszej świątyni


Miasto było wzmiankowane po raz pierwszy w 1213, obok znajdował się obronny zamek (zniszczony w czasie najazdu moskiewskiego 1654 r.), możliwe, że w tym początkowym okresie obok cerkwi prawosławnej zaistniał tu tez kościół katolicki zwłaszcza że w 1511 król Zygmunt Stary nadał miastu prawa magdeburskie (potwierdzone w 1561 i 1596 r.). Zniszczenie kościoła mogło nastąpić w 1648-1649 r. kiedy gospodarzyli w mieście kozacy.1634-1835 kościół i klasztor dominikanów p.w. Św. Trójcy.

1634 fundacja Aleksandra Słuszko dla dominikanów, potwierdzona przez króla Władysława IV

XVII w. wybudowanie drewnianego kościoła i klasztoru i prowadzenie przez dominikanów parafii.

1744 parafia w dekanacie bobrujskim, na jej terenie znajdowały się miejscowości: Rzeczyca, Chełmecz, Czobołowicze, Hłybowo, Demechi, Horywody, Swiridowicze, Zaspa, Berezowka, Hościwil, Lewosze.

1772 w klasztorze dominikańskim mieszka 4 zakonników (3 kapł.)

1798 parafia w diecezji mińskiej.

1835 - kasata klasztoru dominikanów1836-1863 parafia w kościele podominikańskim.

1842 parafia liczy 2026 katolików (197 domów). Kaplica na cmentarzu.

1843 o. Antoni Urbikowski (c), ks. Kazimierz Krassowski (w).

1862 pożar drewnianego kościoła p.w. Św. Trójcy

1863 początek budowy nowej świątyni murowanej niedokończonej.

1868 filie w Łojowie, Zaśnie i Bierozówce oraz kaplica w Hniliszczu.

1872 ks. Walerian Ignatowicz (a), 1872 ks. Józef Szymkiewicz (w), filia w Łojewie, kaplice: Rzeczyca cm., Łojew.

1885 parafia należy do dekanatu morzysko-rzeczyckiego i liczy 1022 kat. , nabożeństwa odbywają się w domu prywatnym, filialny kościół tej parafii to Łojów.

1893 zniszczenie świątyni (cerkiew?)1896 2007 neogotycka świątynia

1896 początek budowy murowanego kościoła (neogotyckiego).

1902-1904 ks. Franciszek Wyleżyński (w)

1903 (01.06) poświęcenie nowego kościoła

1922 ks. Karol Łupinowicz, dekanat morzysko-rzeczycki.

1932 zamkniecie kościoła i przeznaczenie na skład, muzeum i bar piwny.

1990 w obiekcie sakralnym kawiarnia i muzeum

1999 (03.09) odzyskanie świątyni

1998-2007 ks. Grzegorz Chudek

*
*
*
*