> > > >
.
.

| -

Odelsk () p.w. Wniebowzięcia NMP.
(miejscowość u źródeł rzeki Odły - SłG )

W diecezji wileńskiej (WKL) 1490-1569 r.

1490-1500 pierwotne świątynie
1490 fundacja parafii przez Kazimierza Jagiellończyka. , kościół drewniany w formie krzyża z jedną wieżą.

1515-1525 ks. Paweł CIECHANOWICZ (p)
1522 istnieje tu parafia.
1525 potwierdzenie nadań przez króla Zygmunta I

1530-1569 w diecezji wileńskiej
1545 powstaje filialny kościół w miejscowości Kuźnica.
1546 nadania od królowej Bony
1560 fundacja kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego przez króla Zygmunta Augusta.
1569 miasto w składzie Rzeczpospolitej Obojga NarodówW diecezji wileńskiej (w Rzeczpospolitej) 1569-1795 r.

1569-1602 świątynia (po Unii Lubelskiej)
1588 włączenie Odelska do dóbr stołowych króla Zygmunta III
1601 nadanie plebanii na użytek wikariuszów katedralnych.

1602 ks. Mikołaj DRUBLAŃSKI (p)
Wspomagał: 1601 ks. Wacław Konieczki (c)

1605-1656 w diecezji wileńskiej
1653 podatek podymne z dóbr plebanii wynosi 114 złp. (pobierany z 76 domów).

1660-1670 odrodzony kościół
1660 odbudowa zniszczonego kościoła, fundacja Zygmunta III
1669 parafia w dekanacie grodzieńskim

1674 ks. Benedykt ŻUCHORSKI (p),
Wspomagali: 1674 - ks. Aleksander Kałusewicz (w)
1674 konsekracja kościoła przez bp. Słupskiego tytuł: Imienia i Wniebowzięcia NMP, Św. Michała Arch., Św. Stanisława, Św. Benedykta.
ok. 1680 na terenie parafii odelskiej powstaje filialny kościół p.w. Trójcy Św. w Klimówce

1680-1740 w diecezji wileńskiej
1686 fundacja na terenie odeskiej parafii klasztoru dominikańskiego w miejscowości Klimówka
1700 budowa obecnej murowanej świątyni
Ok. 1708 zniszczenia demograficzne i ekonomiczne w czasie epidemii i zarazy

1736 ks. CHODYKIN
1736 świątynia drewniana bez podmurówki , w kościele 5 ołtarzy.

1741 ks. Jan BECHOWIEC

x1743-1744 - ks. Antoni GOŁASIEWSKI (p),
Wspomagali: 1743-1744 ks. Jan Brucki (alt.)
1744 parafia w dekanacie grodzieńskim, obejmującą obszar 40 miejscowości: Odelsk, Dubowa, Zarnowka, Odła (Plebanowce), Sannikowszczyzna, Hlebowicze, Odłam Oginscianam, Sanczuki, Sarosieki, Petelczyce, Poczobuty, Makarowce, Kurczowce, Wiszniowka, Usnarz, Minkowce, Zubrzyca mała, Zubrzyca wielka, Mieszkiniki, Zubowszczyzna, Boboki, Hrud, Nieszkowicze, Szczosnowicze, Starzyna, Suchynicze, Mieszkiniki (Zbroskowszczyzna), Norczaki, Woyniowce, Skroblaki, Grzebienie, Czarnowszczyzna, Nomiki, Zaspicze, Klimowka, Szymaki, Tołcze, Tołczki, Bilminy.
@ Edward T.
?
Poszukuję informacji na temat rodziny Nietupskich - Jadwigi Nietupskiej z d. Pomorskiej i Mieczysława Nietupskiego z Horczaków Górnych. Pochowani byli na cmentarzu w Odelsku. Babcia Jadwiga w sierpniu 1943r. Pradziadkami moimi byli - Albina Nietupska zd.Korczak (Horczak) i Julian Nietupski. Wdzięczna będę za każdą informację.
Dokumenty metrycne ODELSKA znajdują się w [Kuria Metropolitalna Białostocka Archiwum Metryczne.]
tel.: 85-665-24-00, fax: 85-665-24-31
e-mail: > sekretariat@archibial.pl
Dział Metryczny: > http://www.bialystok.opoka.org.pl/archiwum.php
Archiwum Metryczne posiada odpisy aktów chrztu, ślubu i zgonu z poszczególnych parafii. Każdego roku, do końca marca, każda parafia ma obowiązek oddać duplikaty aktów metrycznych z poprzedniego roku. Odpisy układane są według dekanatów i oprawiane w jedną księgę.
Archiwum Metryczne posiada odpisy ksiąg metrycznych (w sumie 1041 księgi) od 1865 r. do roku bieżącego. Odpisy są ułożone według następujących dekanatów:

Dekanat Białystok - 430 ksiąg
Dekanat Korycin - 64 księgi
Dekanat Krynki - 81 ksiąg
Dekanat Knyszyn - 93 księgi
Dekanat Dąbrowa Białostocka - 74 księgi

Dekanat Sokółka - 182 księgi < tu należy szukać dokumentów naszych przodków z ODELSKA ]
Dekanat Grodno - (1865-1937), 92 księgi < tu należy szukać dokumentów naszych przodków z ODELSKA ]

Dekanat Łunna - (1922-1937), 25 ksiąg
Sorry!!
tel.kom. +375 296 952 469
wycagi metryczne w Odelsku mozna odbierac tylko z 1950, alie liepej zadzwonic pod telefon ksedza Walerjana
Moja rodzina pochodzi z Odelska. Szukam osób, które mają jakieś informacje nt. Odelska, zsiązki z Szykszniami i Zwierzewiczami, krewnych itp. Czy w kościele w Odelsku zachowały się księgi parafialne ? Interesują mnię również informacje nr samego Odelska, historii, dokumenty archiwalne. Byłbym zobowiązany za informacje. Pozdrawiam serdecznie Marcin
W spisie Archiwum w Grodnie jest wzmianka, że posiada w swoich zasobach księgi metryczne kościoła katolickiego w Odelsku od 1618 roku. Czyli chyba kościół został wybudowany wcześniej niż w 1660 r. A może jestem w błędzie i źle coś odczytałem. Pozdrawiam.
Mój dziadek Jan Kożuchowski pochodził ze wsi Usnarz Górny. Urodził się ok. 1870r. Potrzebna jest jego metryka urodzenia /chrztu/ z parafii Odelsk, bo wtedy Usnarz G. należał do tej parafii. Ciekawe czy takie metryki są dostępne i czy zachowały się. Życzę pomyślności w 2009r.
.
urodziłem się w odelsku 28 04 1939 mój ojciec był żołnierzem zawodowym proszę przesłać nazwisko mego ojca chrzestnego jeśli to możliwemieszkam w Polsce.Pani Halino niestety nie zachowały się żadne dokumenty ponieważ uciekaliśmy przed NKWD.
Przesyłam pozdrowienia z Polski
Mój ojciec 1939r Był żołnierzem zawodowym w tym czaśie musieliśmy uciekać została moja metryka urodzenia oraz legitymacja mojej matki że była żoną żołnierza zawodowego
Czy zachowały się w Kościele Wniebowzięcia NMP wyciągi metryczne i pogrzebowe z lat 1930-1943? Pozdrawiam.

*
*
*
*