> > > > ̳
. ̳
.   ̳

| ̳ -

(): 1529, 1779, 1883
:
54 6'50.54"N, 25 34'51.12"E
BIAŁORUŚ
obw. Grodno rej. Iwje
231345 GIERANIONY
ul. Zamkowa 11

tel. (+375) 1595 39239 Proboszcz
ks. Andrzej Łysy SChr

tel. kom. (+375) 29 2067987
e-mail: andrewlys@mail.ru;

BIAŁORUŚ
obw. Grodno rej. Iwje
231341 SUBOTNIKI

tel. (+375) 1595 38942
(+375) 1595 38938 - siostry Proboszcz
ks. Franciszek Gałdyś SChr

tel. kom. (+375) 29 1295834
Dzień dobry, poszukuję kontaktu drogą elektroniczną z ks. Andrzejem Łysym w Gieranonach lub ks, Franciszkiem Gałdysiem z Sobotnik.
Geranony () parafia p.w. Św. Mikołaja bp.

1411 fundacja parafii, p.w. Zwiastowania NMP i Św. Piotra i Pawła.

1529 fundacja świątyni przez Olbrachta Gasztołd, wojewodę wileńskiego, i kanclerz WKL.

1610 ks. Stanisław Kiszka (p)

1640 - ks. Franciszek Dołmat-Isajkowski (p)

1653 podymne z plebani i folwarku wynosi 156 złp. (naliczany od 104 dymów).

1669 parafia w dekanacie raduńskim (synod Sapiehy).

1730-1740 w miejscowości istnieje szkoła OO. Pijarów

1744 parafia w dekanacie raduńskim, na terenie parafii odnotowano miejscowości: Gieranony, Łuszniew, Opita, Zakrzewszczyzna, Zyle, Tułanka, Czechy, Tryszoki, Koczany, Nowianka, Jagieły, Mikszewicza, Kulnie, Doynowa, Raubowicze, Jaducie, Kozary, Sloski, Mielechy, Kuzmicze, Suraż, Nowianka, Ryndziuny.

1779 remont kościoła po pożarze dokonany kosztem Jana Poczobuta (m.in. przekształcenie fasady i wmurowanie nowego ołtarza).

1781 parafia w dekanacie raduńskim, liczy 2134 katolików, (w szkole uczy się kilka dzieci).

1790-1791 ks. Nikodem Puzyna (p), 1790-1791 ks. Piotr Frankowski (ex jezuita), 1790-1791 ks. Tomasz Markowski (c),

1790-1791 ks. Józef Michalski (c).

1797 w szpitaliku parafialnym mieszka 4 dziadów i 5 bab

1859-1860 ks. Kazimierz Bojarzyński (c), 1859-1860 ks. Zygmunt Francesson (w). ks. Stanisław Piotrowicz (w)

1860 parafia w dekanacie Wiszniew, 5490 kat., filia Dziewiniszki (ks. Jan Kaczanowski), kaplica Berdowszczyzna.

1871 przebudowa świątyni i jej poświęcenie

1872 ks. Franciszek Wojciechowski (p), parafia w dekanacie wiszniewskim, liczy 3019 katolików, a obsługiwana jest też kaplica Bierdowszczyzna. Należy tu też filia w Dziewianiszkach, gdzie pracuje ks. Ignacy Pietraszewski, filia liczy 3754 katolików. Ponadto funkcjonuje kaplica w miejscowości Bierdowszczyzna.

1883 dobudowano kruchtę

1891 budowa dzwonnicy.

1891-1892 ks. Walerian Piotrowski (p)

1892 parafia w dekanacie wiszniewskim, liczy 3370 kat., należy tu filia Dziewieniszki i kaplica Berdowszczyzna.

1937-1938 ks. Leonard Czerniak (p)

1939 parafia w dekanacie bieniakońskim, liczy w 1939 r. = 2725 kat.

1939-1940 ks. Bolesław Martynalis

1940 (m-c IV) aresztowano proboszcza (w czasie wojny przyjeżdżali: ks. Apolinary Zubalewicz z Bieniakoń i ks. Pujdak z Lidy).

1945-1965 ks. Michał Żołudziewicz (p)

2003-2006 ks. Ryszard Czajka TChr

2006-2007 ks. Andrzej Łysy (TChr).

*
*
*
*