> > ˳ > ˳ >
˳.
˳.

˳ | -

(): 1387 (1), 1397 (2), 1406-16 (3),
:
53 53'21.09"N, 25 18'11.90"E
Poszukuje rodzinnych korzeni. Mój ojciec KAZIMIERZ (ur. ok 1922 r) jak i jego rodzeństwo(Eugeniusz, Janek i Elżunia)pochodzą z Baranowicz lub z m. Kmity ?
Podobno ich chrzest odbył się w kościele w m. Lida.
Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek informacje to proszę o kontakt.
Dziekuję i pozdrawiam z m. Poznań
Dlaczego brakuje fotografii cudownego wizerunku Matki Boskiej Lidzkiej. Obraz ten wymienia m.in. w swoim spisie ks. Sadok Barącz "Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce". Czy obraz istnieje, czy też został zniszczony?
Witam serdecznie,
o której są Msze św. w kościele w dniu 1 września,
bowiem zamierzamy odwiedzić Lidę?
z pozdrowieniami
LO
Poszukuję śladów po mojej rodzinie.
Wieś Bohdzie koło Lidy
witam, szukam info, nt moich przodkow, rodzina Poźniak, pochodzacej z Lidy
Pozdrawiam serdecznie znajomych, którzy uczyli się ze mną w latach 1955-1959 w szkole nr 3 na ul. Leninskoj w Lidzie. Lilia Mierzliakowa.
Pozdrawiam przyjaciół z Lidy.
Ks. Proboszcz Wlodzimierz Hulaj - jest proboszczem Lidzkiej Fary od roku 2003, a ks. Witalij Sidorko jest wikariuszem tejze parafii od roku 2007
Lida Fara parafia p.w. Podwyższenia Krzyża

1366 XV w. parafia prowadzona przez franciszkanów.

1381 nadanie majątku Plebance dla potrzeb kościoła w Lidzie, dokonany przez Jagiełłę
1387 budowa pierwszej drewnianej świątyni, nadania od króla Jagiełły
1392 spalenie drewnianej świątyni w czasie walk z krzyżakami
1397 budowa kolejnej świątyni, poświęconej przez bp. Andrzeja
1409 zniszczenie kościoła w czasie najazdu smoleńskiego
1406-1416 odbudowa kościoła p.w. NMP, Wszystkich Świętych i Św. Krzyża
1414 przywileje dla kościoła wystawił król Władysław Jagiełło
1434 zniszczenie dóbr kościelnych w czasie najazdu Świdrygajłły

XV w. 1765 drewniana fara.

1450 na terenie parafii lidzkiej powstał filialny kościół w Krupie
1460 nowa fundacja parafii, proboszczem ks. STAGNIEW (p)
1554 ks. Jan z Donatowa (p)
1559-1560 proboszczem ks. Jan Andrzejewicz (bp. Łucki i Brzeski)
1580 proboszczem ks. Jan JUSZCZYŃSKI (p)
1622 proboszczem ks. Jan Chryzostom ROGNIATOWSKI (p)
1644 fundacja altaria
1650 proboszczem ks. Adam LIPNICKI (p, dz.)
1657 proboszczem ks. Marcin DŁUŻNIEWSKI (p)
1659 po zdobyciu miasta przez moskali kościół został zniszczony.
1662 proboszczem ks. Ignacy REBERT (p)
1688 proboszczem ks. Stanisław WIDMUND WIDYMOWSKI (p)
1700 proboszczem ks. Jan DOWGIERD (p)
1738 proboszczem ks. Piotr STROKOWSKI (p)
1744 parafia w dekanalna, kościoły filialne w: Kirjanowcach, Krupa, Ostrów. [na terenie parafii lidzkiej znalazły sie miejscowości: Skierkowo, Tatarce, Berdowka Murata, Berdowka dwory, Białundzie, Stecki, Dokudow, Douhoie sieło, Zabłocie, Pagawie, Piotry, Łuczki, Chwilanowce, Cieszki, Siamsy, Onaczki, Korniłki, Misury, Pogawie, Perepeczyce, Prydybayłowszczyzna, Kaczanowo, Klepsowszczyzna, Podbrzeźnie, Nowickie, Prydybały, Jaskowce, Nieszykowszczyzna, Plebance, Dworczany, Mielki, Kopaczele, Kiełby, Jundziłowszczyzna, Reklowce, Olżewo, Cybory, Deynowo, Zapola, Łozowka, Wierzchlida, Czechowce, Ciaby, Barany, Kotyszki, Postawszczyzna, Roślaki, Choruzance, Krupa, Sukurcze, Ostrow, Ryłowce, Ryłowce, Jeusiewicze, Jancewicze, Kozicze, Krupa, Purście, Czerniki, Worniszki małe i wielkie, Ołtuszki, Smołaki].
1747 proboszczem ks. Michał ZIENKIEWICZ (bp. Wileński) ,
1760 proboszczem ks. Stanisław BOGUSZ SIESTRZEŃCEWICZ (p)
ok. 1763 proboszczem ks. Kazimierz ANCUTA
1765 rozebranie drewnianego kościoła farnego i przekazanie materiału budowlanego na cerkiew unicką p.w. Zmartwychwstania Pańskiego.

1765-1918 barokowa fara, (do końca I wojny światowej)
1765-1780 - proboszczem ks. Antoni EJSMONT
1766-1770 budowa obecnej murowanej świątyni.
1781 parafia liczy 5662 kat.
1783-1795 proboszczem ks. Kazimierz NARBUTT (p, dz.), wikarymi OO. Karmelici
1795-1801 proboszczem ks. Wincenty NARBUTT (p, dz.)
1797 budowa nowego cmentarza parafialnego
1821 pożar świątyni, w czasie odbudowy rozebrano 2 wieże z przedniej elewacji.
1826 proboszczem ks. RACZYŃSKI (p)
1830-1831 proboszczem ks. Wincenty LIŃKIEŃ (p)
1831 - ks. ŁOCZA, przyjmował przysięgę od jeńców polskich z oddziałów rosyjskich.
1863 (13.06) egzekucja w Lidzie ks. Bartłomieja Falkowskiego (proboszcza parafii Iszczołna)
1872 proboszczem ks. Bronisław BARANOWICZE (p), wikarzy: 1872 - ks. Siemion Wałuszewski (w), 1872 - ks. Józef Wielżewski (w), 1872 - ks. Julian Kołontaj (w), w 1872 r. parafia liczy 9892 kat., obsługiwano kaplice: Czechowice i Pierepeczcyce.
1877-1878 ks. Ignacy Radziwiłło (w)
1888-1905 proboszczem ks. Józef SIENKIEWICZ (p, dz) , 1900 ks. Ostryjko (w), 1901 ks. Krzysztofie (w), 1903-1904 ks. Albert Stecki (w) , 1912-1915 ks. Bolesław Krasnodomski (w), 1914-1915 ks. Witold Kuźmicki (w), 1917-1918 ks. Antoni Pacynko (m)

1919-1944 barokowa fara (po I wojnie światowej)
1919 proboszczem ks. Aleksander CHODYKO (a)
1921-1929 ks. Władysław Kisiel (kat.), 1923-1924 ks. Jan Kondrata (w) , 1928 ks. Zygmunt Dobrski 1922 - ks. Władysław Żebrowski
1928 konsekracja świątyni
1929-1935 proboszczem ks. Hipolit BOJARUŃCA (p, dz), 1928 ks. Józef Bilewski (w)
1939 ks. Leongusz Kasperek
1943 zamordowano ks. Stanisława Śnigłockiego (w). 1943 o. Alfons Czyżewski (SJ)

1945-2007 parafia fara (po II wojnie światowej)
1947-1951 - proboszczem o. Marian CZABANOWSKI (SChP) (p)
1946-1996 - proboszczem o. Stanisław ROJEK (SChP) , ok. 1998 - ks. Grzegorz Książek (SChP)
1988 nawiedzenie kościoła przez kard. J. Glempa
2000 OO. Pijarzy przekazują parafię diecezji
2002 - proboszczem ks. Józef BOGDZIEWICZ (p)
2006 ks. Witold Sidorka
2007 proboszczem ks. Włodzimierz HULAJ (p), ks. Aleksander Bakłażec (w), ks. Jerzy Grycko (ISChP), 2007 ks. Witali Sidorka (w).

*
*
*
*