> > > >
.
.

| -

Przeproszam za mój jęnzyk polski, ale czy może pan ksiądz powiedzieć, z którego źródła on wział informacją o Bobrujskie. Dziękuję bardzo!
Klasztor Jezuitów (pierwsza parafialna świątynia)

1623-1630 stacja misyjna podległa kolegium w Nieświeżu
1623 w istniejącej tu twierdzy założyli swoja stacje misyjną jezuici dojeżdżając za zgoda wojewody Piotra z Tryzny do tego miejsca z klasztoru w Nieświeżu
1625 zatwierdzenie fundacji przez króla Zygmunta III
1627 powierzenie obsługi parafialnego kościoła oraz zlecenie wypraw misyjnych.
1630 budowa kościoła,

1630-1651 rezydencja jezuicka
1631-1633 superiorem św. Andrzej Bobola SJ.
1631 rezydencja podległa Nieświeżowi
1633-1637 superiorem o. Marcin Rydzewski SJ
1645-1648 - superiorem o. Stanisław Ostrożański SJ
1648-1651 - superiorem o. Jan Szyłpa SJ
1651 w czasie najazdu kozackiego pożar niszczy kościół

1652-1681 misja jezuicka (z prawami rezydencji)
1652-1681 - spustoszenie klasztoru, w kolejnych latach rezydencja praktycznie nie istniała, choć mianowano dla niej przełożonych, i tak: 1652-1653 o. Marcjan Woliński SJ, 1653-1654 o. Samuel Markiewicz SJ, 1654-1655 o. Paweł Idźkowski SJ, 1658-1660 o. Marcjan Woliński SJ, 1660-1661 o. Bartłomiej Ożarowski SJ

1681-1773 rezydencja jezuicka
1681 erygowanie klasztoru i otworzono szkołę dla klas niższych.
1682 - superiorem o. Piotr Łukaszewicz SJ
1682-1687 - superiorem o. Mikołaj Mroczkowski SJ
1686 powstała przychodnia lekarska
1687-1690 - superiorem o. Stanisław Siemiradzki SJ
1690-1694 - superiorem o. Mikołaj Mroczkowski SJ
1694-1697 - superiorem o. Jerzy Podolec SJ
1697-1700 - superiorem o. Aleksander Przanowski SJ
1700-1703 - superiorem o. Kazimierz Bohdanowicz SJ
1703-1706 - superiorem o. Michał Bronisz SJ
1705 powiększenie klas szkolnych (dodano retorykę)
1706-1709 - superiorem o. Cyprian Kunowski SJ
1707 zamknięcie szkoły z powodu wojny północnej
1709-1712 - superiorem o. Michał Kukowicz SJ
1712-1717 - superiorem o. Jerzy Sakowicz SJ
1717-1718 - superiorem o. Jan Skirmunt SJ
1718-1727 - superiorem o. Jan Dobrzycki SJ
1725 ponowne wznowienie szkoły
1727-1729 - superiorem o. Antoni Dernałowicz SJ
1729-1730 - superiorem o. Karol Orzeszko SJ
1730-1734 - superiorem o. Józef Skarzyński SJ
1732 początek budowa nowej kamiennej świątyni (z fundacji Franciszka Dernałowicza).
1734-1737 - superiorem o. Walery Kryński SJ
1737-1742 - superiorem o. Michał Szyrma SJ
1737 - otwarcie bursy muzycznej
1738 otwarcie apteki
1742-1747 - superiorem o. Ignacy Izdebski SJ
1744 parafia dekanalna dekanat bobrujski w diecezji wileńskiej. Na terenie parafii wyszczególniono miejscowości: Bobroysk, Kisielewicze, Osow, Baranowicze, Durynicze, Hołynka, Paniuszkiewicze, Niesieta, Bacewicze, Lubonicze, Ochocicze, Dziemianowszczyzna, Jasny las, Rynia, Michalew, Bortniki, Doboszna, Zylicze, Charłapowicze, Filipkowicze, Nadzieykowicze, Ciehinicze, Dworzec, Popowce, Krasny brzeg, Stepy, Bielcz, Słoboda Kazimierzowska, Omelna, Turki, Bircza, Piotrowicze, Horbaczewicze, Chołuy, Wiaz, Wiazownica, Lady, Kamienicze, Zarnowki, Hrauka, Łapicze.
1743 konsekracja świątyni parafialnej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, przez bp. M. Zimkowicza.
1747 konsekracja świątyni jezuickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła (projekt T. Żebrowskiego)
1747-1757 - superiorem o. Aleksander Bykowski SJ
1757-1759 - superiorem o. Franciszek Bilewicz SJ
1759-1765 - superiorem o. Aleksander Osiejewicz SJ
1765-1768 - superiorem o. Michał Kraszewski SJ
1768-1771 - superiorem o. Jakub Gołębiewski SJ
1770 otwarcie konwiktu, istniał do kasaty w 1773 r.
1771-1773 - superiorem o. Jan Szantyr SJ
1772 klasztor jezuicki (dom III probacji), mieszka tu 19 zakonników (11 kapłanów)

1773 przejęcie prowadzenia parafii przez duchowieństwo diecezji wileńskiej
1775 szkoła podwydziałowa KEN, uczy tu 7 ex jezuitów.
1798 w diecezji mińskiej
pocz. XIX w. budowa twierdzy umieszcza murowaną świątynie wewnątrz obwarowań.

*
*
*
*