> Мінская вобласць > Клецкі раён > вёска Заастравечча > Касцёл
Заастравечча. Касцёл
Заастравечча. Касцёл

Заастравечча | Касцёл - Каментарыі

Год пабудовы (перабудовы): 1937
Z życia oddziałów Związku Strzeleckiego powiatu nieświeskiego.
W grudniu 1938r. został przeprowadzony konkurs trykotarstwa i robót ręcznych dla strzelczyń (i dziewcząt niezrzeszonych) w pododdziale Związku Strzeleckiego Smolicze i Zaostrowiecze. Kurs, zakończono wystawą wykonanych prac w świetlicy strzeleckiej w Zaostrowieczu. Instruktorką na kursach była obywatelka Stanisława Fiolczyńska. W styczniu 1939 odbyły się tradycyjne choinki w pododdziałach strzeleckich powiatu nieświeskiego. Program tych choinek był bardzo urozmaicony, oprócz tradycyjnego łamania się opłatkiem i odśpiewania kolęd , odegrano różne okolicznościowe inscenizacje. Został zakończony kurs narciarski oddziału Związku Strzeleckiego w Zaostrowieczu. W kursie wzięli udział członkowie oddziałów Związku Strzeleckiego Zaostrowiecze oraz sąsiedniego oddziału Hrycewicze. Kurs zakończono zawodami zorganizowanymi na trasie: świetlica oddziału – granica państwowa. Czołowe miejsca zajęły zespoły Uznoha i Zaostrowiecze,. Oprócz zespołów młodzieżowych do startu stanęły organizacje uczniowskie, które są pod opieką miejscowego oddziału . Pierwsze miejsce zajęła sekcja „Strzelczyka” imienia Kuli – Lisa. Zespoły zostały obdarowane dyplomami, oraz nagrodami , jak prenumerata roczna „Strzelca” , szachy i tym podobne. Zawody także miały znaczenie propagandowe, gdyż odbyły się w dzień targowy na oczach 2 tysięcy ludzi. Rozpoczęte w grudniu walne zebrania w oddziałach w powiecie nieświeskim dobiegają końca. Ostatnio odbyły się walne zebrania w Związku Strzeleckim w Zaostrowieczu. Po szczegółowych sprawozdaniach zarząd przez aklamację otrzymał absolutorium i został ponownie wybrany w tym samym składzie. Jest to już trzecia kadencja obecnego zarządu. Na walnym zebraniu żegnano obywatela Szulca , wielce zasłużonego komendanta oddziału , który służbowo został przeniesiony na inne stanowisko. Równocześnie też na zebraniu tegoż oddziału obywatel doktor Józef Sielicki przyjął podziękowanie zarządu Związku Strzeleckiego za dotychczasową organizację kursów ratownictwa, które na terenie gminy mają już swoją tradycję. Na zakończenie przedstawiciel komendy powiatowej obywatel Pluta rozdał członkom oddziału nagrody za najlepsze wyniki osiągnięte w konkursie dobrego czytania. Wartościowe książki otrzymali: obywatele Jeśmonłowicz Antoni, Zdanowicz Stanisław, Miniec Piotr, Murowicki Witold i Majewski Stefan. Źródło: Tygodnik Strzelec nr 6, z dnia 5.02.1939Strzelcy w gminie Zaostrowiecze.
Staraniem Oddziału Związku Strzeleckiego Zaostrowiecze postanowiono w czerwcu bieżącego roku (1939r.) postawiono w lesie Dębniak krzyż – pomnik, ku czci powstańców 1863 r. . Na poświęcenie krzyża przybyły 2 kompania KOP-u i okoliczna ludność w liczbie 1.500 osób. Na terenie pododdziałów gminy Zaostrowiecze zorganizowany został konkurs dobrego czytania. Do egzaminu stanęło 6 zespołów, w tym 1 zespół żeński i zespół strzelczyków. Najlepsze zespoły nagrodzone zostały książkami. Zostały zorganizowane niedawno 2 nowe pododdziały: żeński w Małych Ostrawczycach i męski w Wielkich Ostrawczycach. Źródło: Tygodnik Strzelec nr 27, z dnia 2.07.1939
Witam, szukam informacji o Kazimierzu Rytwińskim oraz jego rodzinie m.in Filomenie Nowickiej i Marii Mazan. Dziadek urodził się w Zaostrowieczu 26.VI. 1894r. Z opowiadań ok 1935r. został sołtysem. W 1937r poślubił Marię Łozowską. Ok 1942r został zesłany na Sybir. Po powrocie z zesłania 1948 dołączył do żony i dzieci w Gnieźnie. Mój mail: wypas24@wp.pl. Z góry dziękuję Iwona Andruszkiewicz адказаць
WYBORY DO RADY GMINY ZAOSTROWIECZE 1930
Wybory do samorządów gminnych pod hasłem gospodarczym.
Ponieważ przeprowadzone niedawno wybory do Rady gminnej w Zaostrowieczu, ze względów formalnych zostały unieważnione przez starostę powiatowego. W dniu 11 lipca odbyły się ponowne wybory w Zaostrowieczu przy czym do Rady gminnej zostali wybrani: 1. Myślicki Kazimierz – obecny wójt gminy: 2. Krawczykiewicz Franciszek - nauczyciel szkoły powszechnej w Moroczy, 3. Grzegorz Rudko — rolnik, ze wsi Moroczy,4.Borysiak Lucjan - osadnik wojskowy z wielkich Ostrowczyc,5. Antoni Jurkiewicz mieszkaniec wsi Smoliszczyzna, 6. Józef Wojniłłowicz ziemianin właściciel majątku Kuncowszczyzna, 7. Antoni Dawidowski rolnik mieszkaniec wsi Uznoha,
8. Mikołaj Hordziej rolnik mieszkaniec wsi Komlewszczyzna, 9. Piotr Szkućko rolnik mieszkaniec wsi Nowe Mokrany i 10. Czerniawski Hipolit mieszkaniec wsi Smolicze.
Należy podkreślić że obecne wybory do samorządów gminnych przechodzą bez wywierania jakichkolwiek bądź wpływy ze strony partii politycznych. Ludność bowiem powiatu oddając się całkowicie sprawom gospodarczym i oświatowym
przestała wierzyć w hasła zbankrutowanych partyjniaków.
Żróło: ŻYCIE NOWOGRÓDZKIE DZIENNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM ZIEMI NOWOGRODZKIEJ
Nowogródek Nr 162, środa 16.07.1930r.
Я родом из Заостровечье.Какая нужна помощь? адказаць
Kurier Wileński nr 312 z dnia 13.11.1937 r.
ZAOSTROWIECZE
- Komitet Budowy Kościoła w miasteczku Zaostrowiecze zorganizował imprezę dochodową w postaci przedstawienia amatorskiego młodzieży wiejskiej z Hłaskowszczyzny oraz zabawę taneczną, na której przygrywała orkiestra wojskowa Korpusu Ochrony pogranicza.
Budowa kościoła w Zaostrowieczu posuwa się naprzód. Wzniesiono już fundamenty, kolumny zewnętrzne i środkowe, podciągnięto prezbiterium ponad okna. Kościół budowany jest z materiału żelbetonowego.
Dotychczas na budowę wydatkowano już 13 tys. złotych . Ogólne koszty obliczone są na 20 tys. zł. Ukończenie budowy przewiduje się w maju 1938 r.
Dużą pomoc przy budowie kościoła oddaje wojsko. Parafianie zachęceni ofiarnością i życzliwością wojska składają również ofiary na budowę, względnie dają swoją pracę przy budowie.
Hello ,Carlos . Read Your letter and decided to respond . The fact that my mother was born and she currently lives in the village of Zaostrovechye ,Kletsk district ,Minsk region. Her maiden name Cosewic . year of birth of her 1949. she has 3 sisters and 2 brothers . almost all live in d Zaostrovechye her father ( my grandfather ) Cosewic Boleslav. father grandfather Cosewic Joseph. I know that aunt of my grandfather lived in America. If You are interested in this information ,please contact me. адказаць
Szanowni Państwo dzisiaj zamieszczam informację na temat powołania społecznego komitetu budowy kościoła w Zaostrowieczu w 1931 roku - zamieszczoną w gazecie „Echo Sieradzkie” Sieradz, dnia 2 czerwca 1931 r.

Z województwa nwogródzkiego

BUDOWA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ZAOSTROWIECZU
(A.S.)

Przez dłuższy czas toczyła się polemika między władzami kościelnymi, samorządowymi, a parafianami gminy Zostrowiecze i Płaskowicze, gdzie ma stanąć kościół parafialny.
Obecnie ks. biskup Łoziński przysłał na ręce ks. proboszcza Małeckiego??? zezwolenie na budowę kościoła w Zaostrowieczu.
Po otrzymaniu tej decyzji parafianie gminy Zaostrowiecze wraz z częścią parafian gminy Hrycewickiej przystąpili do wyboru rady parafialnej, która wybrała komitet budowy kościoła w następujących osobach: Jaśnie Wielmożnego księcia Albrechta Radziwiłła, Wielmożnych Panów Wojniłowicza Józefa, Haducha Zdzisława, kapitana Wolnego, Falkowskiego Telesfora, Podgórecznego Józefa i Okińczyca Eugeniusza.
Rada gminy Zaostrowiecze uchwaliła oddać bezpłatnie plac pod budowę kościoła i plebani w miasteczku Zaostrowiecze. Dziś już parafianie gminy Zaostrowiecze i Hrycewickiej przystąpili do zwożenia kamienia pod fundamenty kościoła.

Na dzień 5 lipca bieżącego roku (b.r.) naznaczona została wizyta księdza biskupa Łozińskiego, celem udzielenia Sakramentu Bierzmowania oraz poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła.


Доброго времени суток.
Мне сегодня (05.04.2013) тоже пришло сообщение от этого Карлоса. Текст письма ниже:

Уважаемые дамы и господа
Прежде всего, я прошу прощения, если я расстроен это письмо.
Меня зовут Карлос, фамилия Сущевич мать, и я пытался вступить в контакт с любым из деревни
д. Заостровечье, мой дед родился в д. Заостровечье, и я хочу знать, как народ д. Заостровечье на жителя.

Вы живете в деревне д. Заостровечье? или знаете человека из народа д. Заостровечье?.
Я не ищу ничего знать д. Заостровечье лицом, живущие там, не больше, не знакомы.

что касается
Карлос
Аргентина
Буэнос-Айрес
Я говорю на английском и итальянском языках

Мне тоже показалось что это не спам. В поисковике нашел Островечье. Поэтому обращаюсь на ваш сайт. Похоже история старая.. Вижу, уже были сообщения по этому поводу. Может передать это школьному музею? Тоже нашел в Интернете:
"kletsk.minsk-region.by/ru/vlast/.../zaostrovechski... - Сохраненная копия
Гордостью школы является историко–этнографический музей деревни Заостровечье, созданный к 60–летию Победы советского народа в Великой ..."
Пускай ответят этому доброму человеку. Заодно и свои знания в иностранных языках и информатике попрактикуют. :)))
---
С уважением,
Алексей Сухоруков
www.les-dali.ru адказаць
Zaostrowiecze
nowe miasteczko w województwie nowogródzkim.
(Zaostrowiecze, nouveau bourg de la voievodie de Nowogródek).

Zaostrowiecze jest jedynym osiedlem o typie miasteczkowym, które po wielkiej wojnie wyrosło na terytorium północno-wschodniej Polski. Rozbudowało się ono w miejscu dotychczas niezamieszkałym, z dala od dróg żelaznych, na pograniczu Polesia i wyżyny nowogródzkiej.
Pierwszy dom w Zaostrowieczu stanął w 1927 roku. Dalszy proces zabudowywania miasteczka posuwał się szybko naprzód: obecnie liczy ono około 100 domów mieszkalnych. Zaostrowiecze, nieistniejące przed kilkoma laty, dziś jest siedliskiem gminy, która się tu przeniosła ze wsi o tej samej nazwie, posiada dwa tartaki, młyn parowy, fabryczkę wody sodowej, aptekę, cały szereg sklepów, rzeźnię z dozorem sanitarnym, posterunek policji, przychodnię lekarską, dom ludowy, kościół i cerkiew. Nowi mieszkańcy przybywają stałe; osiedle, pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej w całym kraju, spowodowanej kryzysem, rozwija się.
Założycielem miasteczka jest wójt gminy Zaostrowiecze Kazimierz Myśliciki, który instynktem wiedziony, trafnie wybrał miejsce na siedlisko nowego skupienia miejskiego.
Zaostrowiecze rozłożyło się nad rzeką Łań (dopływ Prypeci), która płynie w górnym biegu w szerokiej dolinie rynkowej. W pobliżu miasteczka dolina się rozgałęzia: mamy tu dwa ramiona, z których jedno jest wykorzystywane przez rzekę, drugie, prawie bezwodne, znaczy jakiś odpływ wód dyluwialnych. Wymieniony odpływ, a częściowo i sama dolina Łani, stanowią na przestrzeni kilkunastu kilometrów granicę morfologiczną pomiędzy Polesiem i wyżyną nowogródzką. Na północ od Łani teren jest zaburzony, wzniesienia zbudowane z czerwonej gliny morenowej obfitują w głazy narzutowe, na południu występują piaski zandrowe, które przechodzą z kolei w rozległe bagniska i moczary poleskie.
Wyżyna nowogródzka jest terenem par excellence rolniczym, natomiast Polesie stanowi obszar leśno - pastwiskowy. Jak więc widzimy z powyższych rozważań Zaostrowiecze, podobnie jak tyle innych miast i miasteczek na powierzchni globu, znalazło się na pograniczu dwu odrębnych jednostek fizjograficznych, z których każda posiada odrębną fizjonomię gospodarczą.
Z kolei kilka słów należy poświęcić sytuacji komunikacyjnej omawianego osiedla. Wielka szosa brzeska, najdłuższa droga bita w północno-wschodniej Polsce, biegnie w promieniu 9 km na północ od Zaostrowiecza. Wybudowana przez b. zaborców dla celów strategicznych omija ona większe ośrodki kraju, a co za tym idzie posiada znikome znaczenie gospodarcze. Ruch kołowy na drogach gruntowych w porównaniu do szosy na omawianym terenie wykazuje znacznie większą intensywność.
Jednym z ośrodków koncentracji sieci drożnej w południowej części województwa nowogródzkiego jest Kleck, miasto sześciotysięczne, duży ośrodek handlowy. Drogi gruntowe rozbiegają się promienisto z Klecka we wszystkich kierunkach. Przy jednej z tych dróg, ciągnących od południa, z wnętrza Polesia, przy szlaku, którym ludność poleska ze swoich bagien wydostaje się, że tak powiemy, na szerszy świat, zaczęło się formować Zaostrowiecze.
Osiedla miejskie w północno-wschodniej części Polesia są bardzo nieliczne. Na ogromnej przestrzeni, położonej pomiędzy linią kolejową Baranowicze - Łuniniec i granicą państwową, mamy tylko jedno miasteczko (nie licząc Zaostrowiecza), ściślej osadę przemysłową (tartaki), a mianowicie Hancewicze. Poza tym spotykamy tylko osiedla wiejskie, czasami bardzo duże, posiadające po tysiąc mieszkańców i więcej.
Każde miasto i miasteczko, jak wiadomo, stanowi pewne centrum gospodarcze, do którego ciąży otaczające je terytorium. Przynależność poszczególnych osiedli wiejskich do sfery wpływów tego czy innego miasteczka na północno- wschodnim Polesiu jest wyraźnie ustalona. W toku naszych badań geograficzno - osadniczych na wymienionym obszarze mieliśmy możność wielokrotnie stwierdzić, że poszczególne, wioski jeżdżą na targi tygodniowe do ściśle określonego i tylko do jednego miasteczka, zgodnie z utartą tradycją, która prawdopodobnie wywodzi się z zamierzchłej przeszłości, być może stoi w pewnym związku z prastarym, pochodzącym z przed wielu wieków, podziałem administracyjnym kraju.
Oczywiście jarmarki w porównaniu do targów tygodniowych ściągają ludność ze znacznie szerszych obszarów. Poszczególne wioski na jarmarki jeżdżą nieraz do kilku miasteczek. Niemniej jednak w odniesieniu do jarmarków. podobnie jak do targowisk tygodniowych, jest przestrzegana tradycja. Sfera wpływów gospodarczych tego czy innego jarmarku może być równie dokładnie wyznaczona w terenie Jak sfera wpływów targowisk tygodniowych.
Okolice Zaostrowiecza przed wojną światową ciążyły pod względem gospodarczym do miasteczek, które obecnie zostały odcięte przez granicę państwową. Pierwotnie takie wioski jak Czudzin, Rożan, Hawrylczyce i inne (patrz mapa) jeździły na targi tygodniowe do Wizny; wioski Morocz,
Uznoha, Smolicze oraz cała seria wiosek jak Mokrany, Jodczyce, Ciecierowiec i wiele innych, położonych już na terenie wyżyny nowogródzkiej, jeździły do Siemieżewa. Oba wymienione miasteczka znajdują się obecnie na terytorium bolszewickim: Wizna leży w odległości 5 km, a Siemieżewo 7 km od polskiej granicy państwowej.
W związku z odcięciem Siemieżewa i Wizny zwiększył się zasięg wpływów gospodarczych Klecka w kierunku południowym. Wioski poleskie pozbawione swoich dawnych rynków zbytu ruszyły do Klecka jako do najbliżej położonego w nowych warunkach politycznych zbiorowiska miejskiego. Należy jednak podkreślić, że odległość Klecka od wielu osiedli na północno-wschodnim Polesiu wynosi nie raz ponad kilkadziesiąt kilometrów. Tak na przykład wyżej wymieniony Czudzin, duża wieś, posiadająca ponad tysiąc mieszkańców, jest oddalona około 50 km, wieś Hawrylczyce około 65 km itd. Dojazd na targi z tak znacznych odległości był dla rolników wysoce uciążliwy. W tych warunkach wysunęła się konieczność założenia nowego ośrodka miejskiego, zbliżenia jakiegoś targowiska do terenów poleskich, aby ludność włościańska, nie oddalając się zbytnio od warsztatu pracy mogła z jednej strony sprzedawać swoje wytwory, a z drugiej strony zaopatrywać się w produkty pierwszej potrzeby. Moment ten został zrozumiany przez wójta Myślickiego: na progu wyżyny nowogródzkiej, przy jednej z dróg prowadzących w kierunku Klecka, zaczęło się rozbudowywać Zaostrowiecze.
Handel rozwinął się niezwykle szybko w nowym miasteczku. Zaledwie powstały pierwsze domy, zaledwie zostały zainicjowane targi, gdy już ruszyły do Zaostrowiecza z wiosek poleskich wozy z sianem, wozy z drzewem, zaczęto zwozić wyroby bednarskie, sprzęt gospodarski, świnie, bydło, konie, a z drugiej strony, z terenu wyżyny nowogródzkiej, pokazało się obficie zboże. Ruch na targach zaostrowieckich przewyższył oczekiwania założyciela miasteczka.(Największy ruch na targach zaostrowieckich daje się zauważyć zimą. gdy po przez zamarznięte błota poleskie ustala się lepsza komunikacja).
Najwidoczniej istniało tu wyraźne, że tak powiemy, napięcie gospodarcze, które z powstaniem Zaostrowiecza uzyskało dla siebie możliwość wyładowania się.
Założenie nowego osiedla miejskiego na peryferiach północno-wschodniego Polesia zmniejszyło obroty handlowe Klecka: sfera jego wpływów gospodarczych poczęła się wyraźnie kurczyć. W związku z powyższym kupcy kleccy usiłowali zlikwidować charakter handlowy Zaostrowiecza, stosując zorganizowany bojkot miasteczka. Usiłowania kupców kleckich spełzły jednak na niczym. Zaostrowiecze, korzystając ze swojej doskonałej pozycji terenowej, przełamało wszelkie trudności i utrwaliło na stałe swój byt.
Przyszłość nowego osiedla jest zapewniona. Zaostrowiecze stworzyło już sobie swoją sferę wpływów, stało się ośrodkiem gospodarczym dla pewnego terytorium. Oczywiście nie należy sądzić, aby mogło się ono przekształcić w jakiś większy ośrodek miejski. Zaostrowiecze ze względu na znaczne oddalenie od kolei (34 km), brak dobrych dróg kołowych, oraz ze względu na położenie w terenie rzadko zaludnionym jest predystynowane na targowisko o wyłącznie lokalnym znaczeniu. Miasteczko mogłoby uzyskać perspektywy rozwoju przez nawrót Rosji do wolnego handlu i związane z tym ożywienie pobliskiej (5 km) granicy państwowej.
Nowo założone miasteczko pod względem swego zewnętrznego wyglądu przypomina inne drobne osiedla miejskie w północno-wschodniej Polsce. Duży kwadratowy rynek stanowi centrum całego skupienia. Z naroży rynkowych wybiegają cztery ulice, ponadto jeszcze jedna ulica przecina środek targowiska. Domy są prawie w stu procentach drewniane. W pokryciach dachów dominuje gont; tu i ówdzie daje się zauważyć blacha, dachówka lub koriolit. Ogólna powierzchnia Zaostrowiecza łącznie z gruntami mieszczan wynosi 35 ha: część wymienionego obszaru została wydzierżawiona od ordynacji nieświeskiej, część zaś, już po założeniu miasteczka, nabyła gmina od okolicznych włościan.

Ogólna ilość mieszkańców wynosi około 450 głów (1937r.)w tym Polacy stanowią około 75%, Białorusini około 15 %, Żydzi około 10%. Jak więc wynika z powyższych danych Zaostrowiecze jest jednym z najbardziej polskich miasteczek w północno-wschodnich województwach Rzeczpospolitej.
Pod względem administracyjnym Zaostrowiecze należy do powiatu nieświeskiego. Województwo nowogródzkie swoim południowo-wschodnim skrawkiem wchodzi tu na terytorium morfologiczne Polesia.

Wanda Rowieńska

„Wiadomościach Geograficznych” nr zeszyt 1 , tomXVI, 1938
Кому интересно узнать продолжение истории с Карлосом.
Сегодня на ящик пришло письмо. Я вначале подумал, что это спам. Письмо было от carlos occhiuzzi.
Как я понял из письма он нашел своих родственников в Беларуси.
Они вначале переписывались и письма ему переводил кто-то из архива в Минске. Но потом они отказались переводить, т.к. это не их работа.
К нему из Беларуси пришло письмо на Пасху и он просит его перевести ему на английский или испанский.
Я отправил ему ответ.

Он прислал 2 письма для перевода с русского. Старое, короткое(1927 года) от Владислав Сущевича своей жене в Беларусь и новое от родственников Карлосу в Аргентину.
Вот интересные моменты из писем:

Из 1 письма я понял, что Владислав Сущевич в 12-XII-27 на корабле из Франции в 5 часов утра отправился в Аргентину.
"Народа очень много с разных стран. Купил 2 машинки стричся и заработал на этом 2 доллара. Не переживай."

Из 2 от родственника(брат матери Карлоса) стало понятно, что мать Карлоса живет в Беларуси. Она тяжело болеет.
Они теперь живут в деревне Урведь (которая находится в 8 километрах от м. Заостровечье).
В м. Заостровечье есть сельсовет, школа, больница, аптека, строительная организация, клуб, лесничество, почта, где я(брат матери Карлоса) работал начальником 40 лет. А деревня Б.Горка давно ликвидирована, сейчас там живут три двора пенсионеров около речки Лань.
Карлос! Ваше Заатравечча находится в Клецком районе Минской области. Так как я из Ляховичского района, то это совсем рядом. Я после посмотрю по карте на Google и пришлю координаты. Когда твоя мать оказалась в Аргентине?
Сэр

Меня зовут Карлос, я живу в Аргентине, я пишу это письмо к вам за помощью по матери своей фамилии, что я имею.
Я ищу уже давно об этом имени (или Сущевич СУШЧЭВІЧ).

Сэр, пожалуйста, название какой-либо из этой информации, история, происхождение, смысл и где я могу получить информацию об этой фамилии.
Я не говорю по-русски, только в Испании, Английский и итальянский языки.

теперь используют интернет-переводчик.
мои предки с моей матерью были благородные

пожалуйста, сэр! какой-либо информации от этого имени очень важен для меня, моя мать.
моя семья были Заостровечье.
только запрашивать информацию от фамилии только


поздравления
Карлос-де-Аргентина

Дадаць паведамленне

*
*
*
*