> Мінская вобласць > Клецкі раён > горад Клецк > Жыхары Клецка на старых фотаздымках
Клецк. Жыхары Клецка на старых фотаздымках
Клецк.  Жыхары Клецка на старых фотаздымках

Клецк | Жыхары Клецка на старых фотаздымках - Каментарыі

Życie Nowogródzkie Nr 75 z dnia 01.04.1931r.
Nowogródczyzna w hołdzie Marszałkowi w Klecku
Kleck (Kor. wł.) W Klecku i gminie kleckiej obchód 19 marca odbył się bardzo uroczysty. Dnia 18 marca o godzinie 19-tej odbył się capstrzyk z orkiestrą 9 Batalionu K.O.P. Pod wieczór wszystkie domy w Klecku udekorowano flagami i rzęsiście oświetlono. W 7-mio klasowej szkole powszechnej w Klecku wieczorem odbyła się uroczysta akademia dla dziatwy szkolnej, na którą złożył się odczyt jednego z uczniów , wreszcie okolicznościowe deklamacje uczennic oraz piosenki legionowe. Dzień 19 marca rozpoczął się pobudką orkiestry 9 batalionu K.O.P. która o godzinie 6-tej przeciągnęła ulicami miasta. O godzinie 10-tej nabożeństwa uroczyste zostały odprawione w świątyniach wyznań katolickiego, prawosławnego, mojżeszowego i mahometańskiego w mieście Klecku i na terenie całej gminy. Po nabożeństwie odbyła się defilada przed dowódcą 9 batalionu K.O.P. , w której wzięły udział oddziały K.O.P. oraz hufce szkolne. O godzinie 12 odbyła się uroczysta akademia w lokalu Banku Chrześcijańskiego, na którą złożył się odczyt ucznia szkoły powszechnej Chylińskiego, pięknie wypowiedziany wiersz przez uczennicę szkoły powszechnej Paderównę (?) oraz koncert pod dyrekcją kapelmistrza 9 batalionu Sokołowskiego orkiestra dęta 9 batalionu K.O.P. , koncert orkiestry szkolnej mandolinistów, chór „Lutnia”odśpiewał szereg pieśni. Wykonawcy zostali nagrodzeni burzą niemilknących oklasków. Sala przepełniona entuzjastycznie wznosiła okrzyki na cześć Dostojnego Solenizanta. Niezależnie od tego we wszystkich szkołach na terenie gminy odbyły się uroczyste akademie dla dziatwy szkolnej i dla starszych.
Cała uroczystość wypadła bardzo imponująco ; w Klecku zebrało się około 3 tysięcy publiczności odświętnie ubranej, miejscowej i przybyłej z terenu gminy.
Wieczorem 19 marca odbyło się w koszarach 9 batalionu K.O.P. przedstawienie amatorskie na którym odegrano komedyjkę „Pan naczelnik to – ja”. адказаць
Nasz Przyjaciel : tygodnik polityczny dla miast i wiosek, R.7 (1934), nr 26

Źródło: http://polona.pl/item/12169051/7/

Roboty Publiczne w Boże Ciało. Na trakcie Nieśwież Kleck kładzie się w roku bieżącym bruk na najgorszych odcinkach. Pieniądze na te dość kosztowne roboty pochodzą przede wszystkim z Funduszu pracy, a równocześnie z zapomóg rządowych i sejmikowych; robociznę w naturze dają sąsiednie gminy w formie szarwarku. – na budowę tej niezmiernie ważnej drogi powiat czekał długie lata , specjalnie zaś nikomu nie może zależeć na tem , czy roboty będą ukończone o dzień wcześniej, czy później. Innego znów zdania jest kierownictwo robót, bezpośrednio zależne od władz administracyjnych. Zazwyczaj specjalnie się nie spieszy, a teraz nagle urządziło „wyścig pracy” w dzień Bożego Ciała. Jadący do kościoła ze zdumieniem i zgorszeniem przejeżdżali przez drogę , na której pracowało kilkuset robotników pieszych i z podwodami. Roboty publiczne w tak wielkie święto katolickie i to podczas sumy i procesji wywołało słuszne oburzenie. адказаць

Дадаць паведамленне

*
*
*
*