> Мінская вобласць > Дзяржынскі раён > пасёлак Энергетыкаў (Негарэлае) > Фальварак Абламовiчаў
Энергетыкаў (Негарэлае). Фальварак Абламовiчаў
Энергетыкаў (Негарэлае). Фальварак Абламовiчаў

Энергетыкаў (Негарэлае) | Фальварак Абламовiчаў - Каментарыі

Год пабудовы (перабудовы): 1890-x
Каардынаты:
53° 35'11.33"N, 27° 3'26.78"E
Помнік Юзафа Абламовіча знайшоўся на старых могліцах у Койданаве ў 2014 годзе.
Nagrobek Juzefa Abłamowicza odnaleziony został na starym cmentarzu w Kojdanowie w 2014 roku.

Ś. P.
Józef syn Karola
Abłamowicz
obywatel ziemski
doktor medycyny
urodził się
d. 1 stycznia 1804 r.
umarł
d. 10 kwietnia 1866 r.
адказаць
Гаспадарчы будынак з буту знаходзіцца ва ўсходняй частцы сучаснага пасёлка Энергетыкаў. Каардынаты:
53.586479, 27.057437‎
+53° 35' 11.32", +27° 3' 26.77"
А дзе знаходзіцца гэты будынак? адказаць

Testament Józefa Abłamowicza

W Imię Boga Oyca, Syna i Ducha Świętego.
Zdrów na umyśle, po głębokim zastanowieniu się, postanowiłem zrobić ostatnie moie rozporządzenie całego moiego funduszu nieruchomego y ruchomego (zwane Testamentem). Fundusz mój główny składa się z Majątku Ziemnego odziedziczonego w Gubernii y Powiecie Mińskim położonego zwanego Niehorełe, a mającego ogólnego Obszaru włók litewskich sto siedymdziesiąt osim, o czym poświadczają Mapy przy funduszu będące, z folwarku Zuje zwanego na pięć włók obszaru, ze schedy odkupioney przezemnie od [Dederka] a przypadaiącey na Jego po zmarłej Żonie z Kotowiczów w Majątku [Minuliczach] po Kotowiczach natejże Mińskiey Gubernii y powiecie położoney a wynoszącey dla mnie do czterech włók i puł nadto jeszcze są moią własnością cztery poczty przezemnie trzymane y Dom pocztowy w Klecku.
(…)
Maiątek ten [ Niehoreło – D.A.] ocenia się w wartości na rubli srebrem sześćdziesiąt dwa tysiące, licząc wto y cały maiątek ruchomy jaki się w tymże Maiątku znayduje, to jest Bydło, owca, Koni, trzoda chlewna, wszystkie narzędzia gospodarcze, bielizna, srebra choć mało, słowem to wszystko co tylko w Niehorełym znayduje się. Takowy więc Majątek Niehoreło z tym wszystkim wyżej wyrażonym, co się w Niehorełym znayduie, to jest z całym moim Majątkiem ruchomym zapisuje się na dziedzictwo dla ukochaney Córki moiey rodzoney Maryi, córki Józefa Abłamowiczowey (…)
(…)
upraszam, aby moie zwłoki pochować w Murowaney Katakumbie w Niehorełv będących przy drodze z Niehorełego do [Nielkiewicz] na moim gruncie; y wraz potem wymurować małą Kapliczkę w któreyby środku była moia Katakumba z ołtarzem Matki Boskiey, a w którey corocznie odprawiać nabożenstwo żałobne za duszę Rodziców moich Karola y Anny y za moią y za wszystkich Zmarłych z naszey Famiii po życiu (…)
(…)
Takowy Testament własnoręcznie napisawszy własnoręcznymi podpisuię.
Roku tysiąc osimset szeździesiątego drugiego, Maja 28 dnia
Józef Syn Karola Abłamowicz Doktor Medycyny.

Odczytano i przepisano wiernie z rękopisu
przez Dominika Abłamowicza, syna Aleksandra
Katowice 1998 r.
Uwagi: […] słowa niepewne; (…) fragmenty opuszczoneJózef Abłamowicz (ur. 1800 lub 1803 – zm. 1863)
Dr nauk med. (tytuł uzyskany po przedstawieniu pracy doktorskiej pt. De vertigine na Uniwersytecie Wileńskim 31.07. 1828 r.); egzemplarz pracy doktorskiej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, rks nr 45743 II N.p.s.;
Właściciel majątków i folwarków: dziedziczne Minulicze (gub. Mińsk), Niehoreło (zakupił wg dziennika urzędowego Gubernii Mińskiej 15 czerwca 1865 r.; w testamencie mowa: dziedziczny), folwark Zuje w majątku Minulicze (zakupiony od Dederka), 4 poczty i dom pocztowy w Klecku.
Syn Karola i Anny z Eysmontów
Żona: Ludwika Uzłowska
Dzieci: Józefina i Maria; syn (?) Józef


Дадаць паведамленне

*
*
*
*