> Віцебская вобласць > Браслаўскі раён > вёска Мілюнцы (Пеліканы) > Касцёл Святога Якуба Апостала
Мілюнцы (Пеліканы). Касцёл Святога Якуба Апостала
Мілюнцы (Пеліканы). Касцёл Святога Якуба Апостала

Мілюнцы (Пеліканы) | Касцёл Святога Якуба Апостала - Каментарыі

Год пабудовы (перабудовы): 1714 (1), 1902-1906 (2)
Каардынаты:
55° 31'43.69"N, 26° 45'41.67"E
Poszukuję krewnych Kazimierza Wąsowicza (+ 1904 Miluńce) [Милюнцы ]
Jego dzieci:
Kazimierz Wąsowicz (*10.03.1911 Miluńce) – żona Albina Zwierko Казимир Вансович Мильунце
Aleksander (*1915) żona Aniela c. Jana - Александр Казимирович Вансович Мильунце
Stanisław (*ok. 1909) - Станислав Казимирович Вансович Мильунце

адказаць
Poszukuję przodków,dziadków KAZIMIERZ I EMILIA SZYPIŁŁO z.d.SINKIEWICZ- UR.w PELIKANACH zm. 31-05-1973 r w RUDZIACH .Dziadkowie i ich dzieci mieszkali w RUDZIACH ,a chrzczeni byli w PELIKANACH -- JAN-HELENA- JANINA -MIECZYSŁAW
W KSIĘGACH PARAFIALNYCH POWINNY BYĆ TE ZAPISY . адказаць
Osobiście jestem zainteresowany w poszukiwaniu rodzaju BOBROWSKI z tego regionu. Znam, że w 1851 roku w kościele rejestrowali urodzenie –BOBROWSKI Jurij-Leon ((ojciec jego Adam, matka - RuŽa), szlachcic, który zaślubił z RUDOMINA ZUZZANA (ojciec - Hubert) i wkrótce wyjechał na inżenierską służbę do miasteczka Žłobin (teraz Białoruś), gdzie był pomagierem kierownika kolejowej remizy na okres 1881,gdzie u jego urodziły się córki i synowie:

IRINA-MODESTA BOBROWSKA (15.06.1881)
MARYJA BOBROWSKA (15.08.1893)

WITOLD BOBROWSKI (03.08.1882)
CZESŁAW BOBROWSKI (29.10.1883)
BRUNON BOBROWSKI (20.02.1887)
WACLAW BOBROWSKI (26.02.1889)
WLADYSLAW BOBROWSKI (14.07.1891)
(Jurij) JERZY BOBROWSKI (23.04.1895)
MARIAN BOBROWSKI (25.07.1898)
LEON BOBROWSKI (01.11.1901)
+ niewiadome imię, lecz prawdopodobnie Anton BOBROWSKI (07..?..1896)

Proszę odezwać się jaźni, co jest mające stosunek do tych ludzi. Również mam podstawy interesować się takimi imionami jak ROMUALD BOBROWSKI , Anna, Irena, RuŽa BOBROWSKA (wszystko w panieństwie), co mieszkało w drugiej połowie 19 wieków адказаць
Добавлю, что Пеликаны до революции относились к Новоалександровскому уезду Ковенской губернии.

Лично я заинтересован в поисках рода БОБРОВСКИЙ из этого региона. Знаю, что в 1851 году в костёле регистрировали рождение -Бобровский Юрий-Леон (отец Адам, мать – Ружа), дворянин, который женился на Рудомино или Рудомина Зузанна и вскоре выехал на инженерную службу в городок Жлобин (сейчас Беларусь) в качестве пом. начальника ж.д. депо и где у него родились дочери и сыновья :

Ирина-Модеста (15.06.1881)
Мария (15.08.1893)

Витольд (03.08.1882)
Чеслав (29.10.1883)
Брунон (20.02.1887)
Вацлав (26.02.1889),
Владыслав (14.07.1891),
Юрий (23.04.1895),
Марьян (25.07.1898),
Леон (01.11.1901),
+ неизвестное имя, но предположительно Антон (07.?.1896)

Прошу откликнуться лиц, имеющих отношение к этим людям. Также у меня есть основания интересоваться такими именами как Ромуальд Бобровский, Анна, Ирина, Ружа Бобровская (все в девичестве), проживавшими во второй половине 19 векаDodam, że Pelikany do rewolucji 1917 stosowały do Nowoaleksandrowski uezd Коwenska guberni.

Osobiście jestem zainteresowany w poszukiwaniu rodzaju BOBROWSKI z tego regionu. Znam, że w 1851 roku w kościele rejestrowali urodzenie –BOBROWSKI Jurij-Leon ((ojciec jego Adam, matka - RuŽa), szlachcic, który zaślubił z RUDOMINA ZUZZANA (Rudomino) i wkrótce wyjechał na inżenierską służbę do miasteczka Žłobin (teraz Białoruś), gdzie był pomagierem kierownika kolejowej remizy na okres 1881,gdzie u jego urodziły się córki i synowie:

IRINA-MODESTA BOBROWSKA (15.06.1881)
MARYJA BOBROWSKA (15.08.1893)

WITOLD BOBROWSKI (03.08.1882)
CESLAW BOBROWSKI (29.10.1883)
BRUNON BOBROWSKI (20.02.1887)
WACLAW BOBROWSKI (26.02.1889)
WLADYSLAW BOBROWSKI (14.07.1891)
(Jurij) JERZY BOBROWSKI (23.04.1895)
MARIAN BOBROWSKI (25.07.1898)
LEON BOBROWSKI (01.11.1901)
+ niewiadome imię, lecz prawdopodobnie Anton BOBROWSKI (07..?..1896)

Proszę odezwać się jaźni, co jest mające stosunek do tych ludzi. Również mam podstawy interesować się takimi imionami jak ROMUALD BOBROWSKI , Anna, Irena, RuŽa BOBROWSKA (wszystko w panieństwie), co mieszkało w drugiej połowie 19 wieków
адказаць
Список селений, которые относились к приходу костёла в 1934 году

Бялы, застенок
Вайнюнцы, деревня
Вайцбуны, застенок
Вацкелюны, колония
Вечеровщина, колония
Волишки, застенок
Гавраны, деревня
Галинишки, застенок
Головачи, колония
Дварчино, деревня
Ёдишки, деревня
Жармяниста, застенок
Жармянишки, застенок
Жвирки, застенок
Жвиры, деревня
Игнатишки, застенок
Илгайцы, деревня
Ковалёво, фольварк
Комаровщина, деревня
Концыполе, осада
Короневщина, колония
Купишки, застенок
Кякшты, деревня
Лоточки, колония
Матейкяны, колония
Мацелишки, деревня
Милюнцы, деревня
Мисянцы, деревня
Мурмишки, фольварк
Мушикли, деревня
Мясоеды, фольварк
Оболикшты, деревня
Оболяны, колония
Ольсинишки, деревня
Осанишки, фольварк
Пеликаны, колония
Пеликаны, плебания
Пельково, застенок
Пиваришки, застенок
Полянка, застенок
Пром, застенок
Прудишки, застенок
Разалиново, колония
Руди, деревня
Рымашаны, деревня
Сестренцы, колония
Ставарелье, имение
Столповщина, застенок
Стражница, застенок
Трабши, деревня
Шалакунди, деревня
Ютишки, деревня
Яновка, осада
Ясенишки, застенок адказаць
Witam!
Poszukuję informacji na temat rodziny i miejsca zamieszkania Stanisława Rostowskiego ,moich pradziadków Jana i Anny Żwirełło (z domu Pożniak ) oraz dziadków Jana i Anieli Chowańskich (z domu Żwirełło ).Mój starszy brat ma plany własności gruntów w Milunce .
Proszę o odpowiedź na adres
marta2412@tlen.pl~ Marek Chowański, 2008-12-31 07:28
Pelikany (Пеліканы) – parafia p.w. Św. Jakub Apostoła [rej. Brasławski]


pocz. XVII w. – istniało tu miasteczko Pelikany z parafią katolicką


1631-1773 – stacja misyjna jezuitów.

1631 – ofiarowanie jezuitom przez o. Szymona Maffon SJ swoich dóbr dziedzicznych Pelikany

1652 – przebywa tu nowicjat jezuitów z Wilna

1669 – parafia pelikany w dekanacie Brasławskim (Synod Sapiehy).

1714 – budowa kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego.

1743-1753 – misjonarzem o. Tadeusz Kublicki SJ

1744 – kaplica na terenie parafii Brasław.

1756-1757 – misjonarzem o. Piotr Bewert SJ

1763-1767 – misjonarzem o. Tadeusz Kublicki SJ

1767-1768 – misjonarzem o. Jerzy Łabanowski SJ

1768-1770 - misjonarzem o. Mikołaj Rymdeyko SJ

1770-1772 - misjonarzem o. Tadeusz Monkowicz SJ

1772 – misja jezuicka p.w. Św. Ducha (1 kapłan)

1773-1774 - misjonarzem o. Adam Szołkowski SJ

1773 – kasata zakonu i przejecie dóbr przez władzę świecką (w 1781 czynsz ok. 10 tyś złp).
1774-1989 – parafia w diecezji wileńskiej i żmudzkiej.
1781 – parafia w dekanacie brasławskim diecezji wileńskiej, liczy 1480 kat.

1790 – ks. Kazimierz Thomaszewicz (p)

1876-1880 – ks. Karol Jawgiel (p), parafia w dekanacie nowo-aleksandrowskim diecezji żmudzka, liczy 3491 kat., kaplica: Osaniszki (p.w. Ukrzyżowania Pana Jezusa z 1835 r.)

1902-1906 – budowa nowej świątyni w stylu neogotyckim

1906 – (08.04) konsekracja kościoła przez bp. G. Cyrtowt

Ok. 1920 - ks. Hipolit Malinowski1925-1989 - parafia katolicka w archidiecezji wileńskiej

1936-1938 – ks. Jan Rudziński (p),

1938 – parafia w dekanacie Brasławskim, obsługiwano kaplice: Pelikany i Staroworzyszcze

1938-1939 - ks. Jan Skardyński (p)

I-IX.1939 – ks. Bolesław Zabłudowski.

1939-1941 – bł. ks. Mieczysław Bohatkiewicz (a).

1941-1948 – ks. Stanisław Bohatkiewicz,

1949-1990 – we władaniu miejscowego kołchozu, budynek świątyni przeznaczony na skład pasz i nawozów1991-1999 - parafia w diecezji mińskiej i archidiecezji mińsko-mohyl.
1994 – (29.06.) rekonsekracja świątyni przez abp. K. Świątka

1995 – misje parafialne1999-2008 - parafia w diecezji witebskiej
2000-2004 – ks. Zenon Szcząchor (MS),

2004 – parafia w dekanacie Brasławskim, obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Wajniunce, Obołany, Gawrany, Murmiszki, Macieliszki, Szałakuni, Dworczyni, Rozalinowo, Biełaja, Jasieniszki, Kupiszki, Świernaliszki, Iłgajce, Łatoczki, Siestrence. Istnieją tu kaplice w miejscowościach: Jasieniszki, Łotoczki, Szałakundzie, Misiancy.

адказаць

Дадаць паведамленне

*
*
*
*