> > > >
.
.

| -

(): 1623 (1), 1653-59 (2), 1683-92
: 1945-46
:
52 4'56.56"N, 23 39'28.29"E
, 19 . . . Գ ; " ". ճ , . , . , . ̳...
Jezuici - p.w. Imienia Jezus i Św. Kazimierza

1623 pierwsza fundacja Sapiehy

1653-1659 druga świątynia

1772 istniało tu kolegium, w klasztorze mieszkało23 zakonników (12 kapłanów).

1773 kasata zakonu jezuitów i przejęcie kolegium przez bazylianów

1798-1830 istniało tu seminarium prowadzone przez księży diecezjalnych

1805-1808 po pożarze fary kościół spełnia funkcje świątyni parafialnej

1831 przy budowie twierdzy kościół przerobiono na dom dla komendanta twierdzy.

XIX w. zamiana świątyni na cerkiew

*
*
*
*