> > ϳ > ϳ >
ϳ.
ϳ.

ϳ | -

(): 1787
: 1947
:
52 6'49.78"N, 26 6'9.17"E
, , i i .
Dominikanie p.w. Św. Dominika

1542 fundacja świątyni przez królową Bonę.

1666 początek osadzenia dominikanów w mieści.

1666-1676 przełożonym o. ALEKSANDER Samuel Bielawski OP

1668 fundacja Lukrecji Marii Kopciowej Strozzi

1676-1685 przeorem o. JAN Tomasz Witowski OP

1678 fundacja Stanisława Kazimierza Radziwiła.

1685 przeorem o. STEFAN Więckowski OP

1690 - przeorem o. JAN Damascen Sokołowski OP

1693 - przeorem o. JAN Tomasz Krzyszyłowicz OP

1697 zakończenie budowy drewnianej świątyni.

1699 - przeorem o. DOMINIK Grozłowski OP

1699-1700 - przeorem o. DANIEL Mikłaszewicz OP

1700 - przeorem o. HIPOLIT Dziewulski OP

1703 - przeorem o. BONAWENTURA Trzciński OP

1706 - przeorem o. JACEK Snopkowski OP

1709 - przeorem o. MICHAŁ Lwowicz OP

1709 początek budowy murowanego klasztoru

1713 - przeorem o. ALBERT Jagielski OP

1719 - przeorem o. DOMINIK Nuszczyński OP

1720 w klasztorze umieszczono nowicjat

1724 - przeorem o. JÓZEF Bonawentura Korzeniowski OP

1724 - przeorem o. MICHAŁ Lwowicz OP

1731 - przeorem o. JERZY Witeliusz OP

1738-1743 - przeorem o. GRZEGORZ Kobus OP

1744 - przeorem o. JERZY Witeliusz OP

1747 - przeorem o. KAZIMIERZ Zacharewicz OP

1747 pożar drewnianej świątyni

1748 - przeorem o. BONAWENTURA Bystrzycki OP

1750-1753 przeorem o. ALBERT Słotwiński OP

po 1750 murowany kościół, fundacji Wojciecha Pusłowskiego

1753 - przeorem o. PROTAZY Derjakubowicz OP

1756 - przeorem o. EDWARD Załuski OP

1759 - przeorem o. JACEK Ligman OP

1766 - przeorem o. GABRYIEL Rautenberg OP

1768 - przeorem o. ALBERT Truchnowski OP

1775 klasztor dominikanów prowincji ruskiej liczył 21 zakonników (16 kapłanów, 4 kleryków, 1 brat laik).

1782 przeorem o. GRZEGORZ Koryoth OP

1783 otwarcie studium generalnego, jakie funkcjonuje tu do 1803 r.

1789-1790 - przeorem o. DOMINIK Kostrowski OP

1789 w klasztorze mieszka 42 zakonników.

1797 pożar i zniszczenie kościoła

1798 nowa murowana świątynia

1803-1804 przeorem o. Ludwik Wyrzykowski OP

1803 mieszka tu 9 zakonników (4 kapłanów)

1828 pomoc finansową okazał Pusłowski (kościół Pusłowskiego)

1829 w klasztorze mieszka 23 zakonników (3 kapłanów, 4 kleryków, 15 nowicjuszy, 1 brat).

1740- 1843 przeorem o. HILARION Niepokolczycki OP

1840 w klasztorze mieszka 20 zakonników.

1845 kasata klasztoru

1850 zabranie świątyni na cerkiew.

po 1860 cerkiew, tzw. Fjedorowski sabor

1950 zniszczenie świątyni przez władze sowieckie

*
*
*
*