> > > >

| -

(): XVIII?
: 1844?
Ozierany () parafia p.w. Św. Antoniego i Św. Kazimierza

W diecezji wileńskiej (kanonicy) 1740-1783 r.

1740-1772 w diecezji wileńskiej
W pocz. XVII w. nastąpiło nadanie Ozieran Kanonikom z Bychowa przez Chodkiewicza. Dewizą zakonu kanoników były słowa: Cor unum et anima una zakładająca wspólna prace w przestrzeni duszpasterskiej i życiu klasztornym, dlatego przypuszczać należy, że od samego początku w tym miejscu mieszkało przynajmniej trzech kanoników.

1772-1783 klasztor kanoników
W 1772 r. nastąpiło założenie rezydencji kanoników lateranejskich, powstałej w wyniku podzielenia dóbr kanonii bychowskiej przez kordon graniczny, powstały po I rozbiorze, pomiędzy Rosją a Rzeczpospolitą.
W 2 poł. XVIII w. funkcjonuje tu szpital i szkoła utrzymywane przez Kanoników, natomiast wg danych za 1781 r. jest to parafia w dekanacie bobrujskim diecezji wileńskiej, liczy 432 katolików.


W archidiecezji mohylewskiej (kanonicy) 1783-1845 r.

1783-1810 klasztor kanoników
Strojem kanoników do 1785 r. była biała sutanna, na którą w czasie modlitw chórowych wkładano sarocium i mucet. Później pozwolono na używanie czarnej sutanny zwłaszcza w czasie podróży
W 1793 r. nastąpiła budowa nowego klasztoru. Pomieszczeń było dość dużo skoro w 1801 r. mogła się tu odbyć kapituła generalna. Natomiast w spisie co do ważności placówek kanonickich na Litwie nie była to zbyt wielki klasztor, skoro w 1808 r. jest to nadal tylko rezydencja, a mieszka tu 4 kapłanów zakonnych.

1810-1819 klasztor kanoników
1812 początek prowadzenia szkoły parafialnej, uczęszcza tu ok. 30 uczniów.

x1819-1826x ks. Henryk BEHLER (CRL)
1820 parafia w dekanacie bychowskim, natomiast już w katalogu z 1826 r. podano, że jest to dekanat byhowski rohaczowski.

1828-1835 klasztor kanoników
1830 biblioteka liczy ok. 400 tomów.
1833 parafia Ozierany z kaplicą Cichinicze.

1835-1836 proboszcz ks. Ludwik HALKOWSKI (CRL)
1835 mieszka tu 8 kapłanów

1838 proboszcz ks. L. SLADKOWICJUS (CRL)
Klasztor kanoników i parafia

1840-1841 proboszcz ks. Mateusz SOKOŁOWSKI (CRL)
Wspomagali duszpasterstwo: 1840-1841 - ks. Franciszek Zalewski CRL (c), 1841 - ks. Walerian Jankowski CRL, 1841 - ks. Antoni Szatyński CRL, 1841 - kl. Krzysztof Rodziewicz CRL.
1841 klasztor Kanoników Regularnych (5 zakonników), na terenie parafii istnieje kaplica w miejscowości Cichnicze.

1841-1845 klasztor kanoników
1840-1842 na terenie klasztoru więziony jest ks. bp. Jan Gutkowski, biskup janowski usunięty przez władze carskie ze swej diecezji, aresztowany w dniu 28/29.04.1840 r. w Janowie Poleskim przebywał aż do zrzeczenia się urzędu, podjętą na osobistą prośbę papieża (1842 r.), poczym pozwolono mu wyjechać do Lwowa.
1840 mieszka tu 2 kapłanów
W 1841 r. w szkole parafialnej uczy się 29 uczniów. Biblioteka klasztorna liczy 857 tomów.
W 1843 r. nastąpiło przejęcie majątku kościelnego na skarb państwa


W archidiecezji mohylewskiej 1845-1864 r.

1845-1847 pokanonicki kościół
W 1845 r. nastąpiła kasata klasztoru Kanoników Lateranejskich, jednak w kolejnych latach dalej funkcjonowała tu parafia katolicka.

1848-1849 proboszcz ks. Pius KOSIŃSKI
1849 parafia w dekanacie mohylewskim, kaplica: Tuchnicze.

1850-1852 proboszcz o. Gondyzelwus OSTANKOWSKI (OP)
1852 parafia Ozierany w dekanacie rohaczewsko-bychowskim, kaplica Tichicze.

1855-1863 w archidiecezji mohylewskiej
Ok. 1863 represje popowstaniowe i przygotowanie przez władze carskie decyzji o kasacie parafii


W archidiecezji mohylowskiej 1864-1917 r.

1864-1870 w archidiecezji mohylewskiej
W 1870 r. wspomniano tu jeszcze ks. Roch EJSMONT, ale pełnił funkcje wikarego, co wskazuje, że była to już filia jednej z okolicznych parafii.

1870-1917 cerkiewna wieś
Według danych za 1880 r. była to wieś cerkiewna, nawet dość zasobna w domostwa (107 domów), powstała po przejęciu praw do majątku kościelnego przez cerkiew prawosławną.

1870- 1866
, , 1867, .
OZIERANY - klasztor Kanoników
1772 założenie rezydencji kanoników lateranejskich, powstałej w wyniku podzielenia dóbr kanonii bychowskiej przez kordon graniczny, po I rozbiorze, pomiędzy Rosją a Rzeczpospolitą.
1808 w rezydencji mieszka tu 4 kapłanów zakonnych.
1812 początek prowadzenia szkoły parafialnej, uczęszcza tu ok. 30 uczniów.
1835 mieszka tu 8 kapłanów
1840 mieszka tu 2 kapłanów
1845 kasata klasztoru Kanoników Laternejskich

*
*
*
*