> ̳ > > >

| -

(): 1798
: 1941-44
Dziedziłowicze parafia p.w. Serca Jezusowego

1744 miejscowość Dziedziłowicze na terenie parafii Chotajewicze dekanatu radaszkowickiego (możliwe istnienie drewnianej kaplicy).

1794 budowa świątyni (kościół zbudowany był z drzewa brusowego na podmurowaniu)

1798 - poświęcenie kościoła. Filią tej parafii była kaplica w Mściżu zbudowana przy dworze Marszałka Śliźnia. Fundator tego kościoła przekazał też dla potrzeb plebani wiele cennych książek [w dokumencie z 1807 r. widnieje zestawienie 48 książek, w większości tytuły poczytnych kazań i dzieł teologicznych].

1803-1804 ks. Jacek Linhard (p), 1803-1804 ks. Bruno Lewicki (w)

1809 - wizytacja podawała, że w tym czasie parafia liczyła 857 katolików , z czego zdolnych do sakramen-tów było 734 osoby.

1810 ks. Gabriel Zychowski (p).

1842-1843 o. Hipolit Płonkowski OFMConv (p), 1842-1843 ks. Rafał Jabłecki (OP) wikary w Mściżu,

1870 ks. Marcin Hryniewicz (a)

1872-1874 ks. Cyprian Syrpowicz (a), parafia w dekanacie borysowskim liczy 2779 kat.

1878-1882 ks. Ignacy Radziwiłło (a)

1882-1892 vacat;

1896 - vacat

1899-1905 ks. Jan Jankiewicz (a)

1905-1922 ks. Franciszek Wyleżyński (p)

1907 - parafia liczyła 3000 wiernych; kaplica w Chatajewiczach i Msciżu,

1912 parafia liczy 2140 katolików, i posiada kaplice w Mściżu.

Po 1945 zniszczenie świątyni

po 1990 wioski dawnej parafii Dziedziłowicze włączono w obszar parafii Ziembin i odprawiane tu były nabożeństwa przez ks. Józefa Pietuszko MIC z Borysowa

*
*
*
*