> ̳ > ̳ > ̳ () > .

̳ () | . -

(): > 1750
: > 1832
Kościół OO. Rochici - p.w. Św. Weroniki(ul. Kojdanowska)

1750 fundacja kościoła i sprowadzenie zakonu Rochitów [1] przez Łukasza Szyszko Bohusza.

1752 ks. Tomasz Stacewicz funduje tu szpital dla Rochitów.

1769 pomnożenie funduszu z nadania Stecewiczów.

XVIII w. w kościele 5 ołtarzy (główny: św. Weroniki św. Rocha i św. Józefa, lewa: NMP i św. Antoni; prawa: PJ Ukrzyżowany i św. Tekla)

1803-1804 przełożonym o. MAKARY Achrymowicz

1803 mieszka tu 5 zakonników

1824 wcielenie części funduszu do klasztoru bonifratrów.

1832 kasata klasztoru,

Po 1833 - zniszczenie kościoła klasztornego.

2000 na miejscu dawnego klasztoru stoi dom nr 32 przy ul. Rewolucyjnej.

[1] wg: Historia Kościoła w Polsce T1 cz2, (red. Kumor), Warszawa 1974, s. 444; Zgromadzenie Braci Rochitów (tzw.: Bracia Miłosierdzia od św. Rocha) założone zostało w 1713 przez bp. Konstantego Brzostowskiego, od 1737 r. funkcjonowało w oparciu o dekret pochwalny papieża Klemensa XII, członkowie zgromadzenia mieli składać dodatkowe śluby o opiece nad chorymi. Zakon składał się z braci niekapłanów, tylko dom zakonny prowadził kapłan. Rochici nosili habit biały i czarny krótki płaszcz z wyszytą trupią czaszka na lewym boku. W Mińsku prowadzili szpital.

*
*
*
*