> ³ > > > '
. '
.   '

| ' -

(): 1749-66
: 1944-50
:
55 42'11.03"N, 28 10'42.38"E
Zabiały () - p.w. Św. Jerzego

1716-1726 początki klasztoru dominikanów
W latach 1716-1719 r. trwa budowa pierwszej drewnianej świątyni, wznoszonej p.w. Św. Jerzego, z fundacji Jerzego Szczyty i żony Anny Hłaskówny.
Opiekę nad świątynią powierzono Dominikaną, m,in,: 1717 o. Ludwik Borowski OP (w) . Bu-dowany jest klasztor a w 1720 r. nastąpiło przydzielenie przez fundatora dóbr Żabińskich, z przezna-czeniem na potrzeby klasztoru (było to razem: 2.095 włók ziemi, 2.252 poddanych).

1726-1727 fundacja klasztor dominikanów
W 1726 r. odbyła się faktyczna fundacja klasztoru dominikańskiego , być może ze funkcje pierwszego przełożonego pełnił wspomniany wcześniej o. BOROWSKI (OP).

x1728-1729 przeorem o. MATEUSZ Gutowski OP
Klasztor dominikański liczy kilku zakonników.

1729-1732 przeorem o. DAMIAN Jurkiewicz OP
W 1731 r. zakończono budowę klasztoru i założono nowicjat.

1732-1736 przeorem o. PLACYD Błażewicz OP
Klasztor dominikański liczy kilku zakonników

1736-1742 przeorem o. ALAOJZY Trokiennicki OP
W 1738 r. miało miejsce utworzenie przy klasztorze studium filozoficznego.

1742-1745 przeorem o. KAROL Zakrzewski OP
W 1744 r. jest to miejscowość na terenie rozległej parafii Druja.

1745-1746 przeorem o. ONUFRY Kulesza OP
W 1746 r. król August III potwierdza przywileje na dwa odpusty doroczne: św. Dominika i NMP Różańcowej.

1747-1749 przeorem o. REGINALD Lenartowicz OP
W 1749 r. rozpoczyna się początek budowy murowanej świątyni, była to jak poprzednio fundacja Szczyttów, budowla wykonany została wg konstrukcji architekta I. Glaubica.

1749-1750 przeorem o. DOMINIK Mossalski OP
Klasztor dominikanów

1752-1759 przeorem o. REGINIUSZ Zaborowski OP
W 1756 r. miała miejsce konsekracja kościoła przez bp. J. Hylzen. Poprzedziły to wydarzenie pro-wadzone w 1755 r. misje parafialne, które prowadzają dominikanie.

1759-1764 przeorem o. LUDWIK Hryniewicz OP
Ok. 1759 r. staraniem przeora zbudowano nowe organy

17641766 przeorem o. JACEK Kozakowski OP
W 1766 r. nastąpiło zakończenie wyposażania świątyni; we wnętrzu kościoła przechowywano cudowny obraz NMP.

1766-1769 przeorem o. FRANCISZEK Kochański OP
Klasztor dominikanów

1769-1773 przeorem o. ALEKSANDER Szystowski OP
W 1772 r. w klasztorze dominikanów, mieszkało tu 57 zakonników (18 kapłanów, 22 kleryków, 11 braci, 6 nowicjuszy). Prowadzona jest tu szkoła a w kościele kultem otaczano obraz NMP.

1773-1774 przeorem o. KANTY Bagiński OP
Miejscowość od 1772 r. została włączona do obszaru Rosji, tracąc tym samym łączność z innymi klasz-torami Prowincji Litewskiej.

1775-1776 przeorem o. JACEK Strumiłło OP
W 1775 r. dominikanie prowadza prace duszpasterskie w parafii, na prośbę miejscowego proboszcza.

1776-1783 przeorem o. ALBERT Szołucha OP
Klasztor dominikanów, kościół jest Sanktuarium Maryjnym

1783-1786 przeorem o. MICHAŁ Kozłowski OP
Przy klasztorze funkcjonuje szkoła.

1786-1788 - przeorem o. CZESŁAW Paprocki OP
Klasztor dominikanów

1788-1791 przeorem o. KAZIMIERZ Wieszczyński OP
W klasztorze mieszka kilkunastu zakonników.

1791-1796 przeorem o. ALAN Kawecki OP
Klasztor dominikanów, miejsce pielgrzymkowe okolicznej ludności.

1796-1801 przeorem o. ANTONI Klimaszewski OP
W klasztorze mieszka o. Michał Ciecierski OP, wykładowca i pisarz (dramaty sceniczne).

1801-1804 przeorem o. MACIEJ Maguszewski OP
W 1803 r. w prowadzonej przez dominikanów szkole uczy się 57 dzieci.

1804-1810 przeorem o. FAUSTYN Ciecierski OP
Staranie o podniesienie rangi szkoły klasztornej.

1810-1816 przeorem o. JUSTYN Sokulski OP
W 1811 r. prowadzona przez dominikanów szkoła zostaje uznana za gimnazjum. W 1812 r. dochodzi do zniszczenia w czasie wojen napoleońskich (kontyngenty na wojnę i rabunki w czasie odwrotu).

1816-1817 przeorem o. REGINALD Szaniawski OP
Wspomagał: 1817 o. Joachim Rodyk OP

1817-1823 przeorem o. ANDRZEJ Juszkiewicz OP
Wspomagał: 1818 o. Jakub Stawski OP
W 1818 r. w szkole uczy się 137 dzieci. Według katalogu z 1820 r. jest to parafia Zabiały w de-kanacie Drysieńskim, na terenie archidiecezji mohylewskiej, powierzona opiece dominikanów.

1823-1836 przeorem o. TOMASZ Bugień OP
Mieszkali tu: 1825-1826 o. Zenon Towgind (pr) , 1825-1826 o. Filip Moczylewski OP (cu) , 1833 - o. Rajmund Mackiewicz OP , 1832-1833 o. Hieronim Zumałowicz (proboszcz) , 1835-1836 o. Jakub Falkowski OP , 1835-1836 o. Hiacynt Terlecki OP , 1835-1836 o. Ludwik Toł-łąkiewicz OP , 1835-1836 o. Bonawentura Chrucki OP , 1835-1836 o. Osfald Bałtunowicz OP , 1835-1836 o. Baltazar Miastochowski OP (cur), 1835-1836 o. Justyn Puzyrewski OP , 1835-1836 o. Romuald Gudowicz OP , 1835-1836 o. Dominik Harasimowicz OP , 1835-1836 o. Romuald Stołyhwa OP , 1835-1836 o. Dominik Szymański OP , 1835-1836 o. Sadok Butrym OP , 1835-1836 o. Stefan Podbereski OP , 1835-1836 o. Corona Rymkiewicz OP , 1835-1836 o. Jakub Reutt OP , 1835-1836 o. Hiacynt Pisarski OP , 1835-1836 o. Jan Zaspicz OP , 1835-1836 o. Dominik Pomian OP , 1835-1836 o. Chryzolog Ossoliński OP , 1835-1836 o. Tomasz Pisarski OP , 1835-1836 o. Kajetan Kuszewicz OP , 1835-1836 o. Piotr Zuchwałowicz OP , 1835-1836 o. Piotr Karny OP , 1835-1836 o. Hipolit Jelski OP , 1835-1836 o. Hipolit Koszko OP , 1835-1836 o. Stefan Dziegielewski OP , 1835-1836 o. Dominik Eliaszewicz OP , 1835-1836 o. Felix Zielonko OP , 1835-1836 o. Feliks Wildziewicz OP , 1835-1836 o. Kazimierz Kiewlicz OP , 1835-1836 o. Piotr Warpuchowski OP , 1835-1836 o. Antoni Czechowicz OP , 1835-1836 o. Hipolit Stokliński OP , 1835-1836 o. Michał Sobolewski OP , 1835-1836 o. Zeno Kalinowski OP , 1835-1836 o. Felicjan Łottak OP , 1835-1836 o. Melchior Kiszławski OP , 1835-1836 o. Zygmunt Kozłowski OP , 1835-1836 br. Tomasz Sinicki OP , 1835-1836 br. Norbert Koszko OP , 1835-1836 br. Patrycy Zienkiewicz OP ,
W 1824 r. w szkole uczy się 150 dzieci. Jeszcze w 1826 r. jest to parafia (określana jako kapli-ca) w dekanacie drysieńskim. W tym miejscu dominikanie prowadzą też własna szkołę, i tak w 1828 r. w klasztorze mieszka 30 studentów teologii. Natomiast w 1833 r. w klasztorze jest 23 studentów (12 studentów teologii i 11 filozofii).
W 1833 r. na terenie parafii istnieje 10 kaplice: Zabiały, Szerbinkowo, Suatna, Siemianowka, Dziedzin, Polzino, Tobołki, Łaskowszczyzna, Julianowo, Kalinowszczyzna. Lata po 1832 r. to czas represji popowstaniowych.

1836-1839 przeorem o. DONAT Ołseyko OP
W 1836 r. decyzją władz carskich doszło do zamknięcie gimnazjum. W 1838 r. mieszkają tu m.in.: x1838-1839 - o. Donat Olseyko OP, o. Osvald Bałtunowicz, 1838-1839 - o. Erazm Bobrowski OP (kapelan Svolyn), 1838-1839 - o. Bonawentura Chrucki OP, 1838-1839 - o. Dominik Harasimowicz OP, 1838-1839 - o. Piotr Karny OP, 1838-1839 - o. Kazimierz Kiewlicz OP, 1838-1839 - o. Melchior Kieszkowski OP, 1838-1839 - o. Zygmunt Kozłowski OP, 1838-1839 - o. Kajetan Kussewicz OP, 1838-1839 - o. Wit Krukowski OP, 1838-1839 - o. Feliks Łottek OP, 1838-1839 - o. Chryzolog Osolln-ski OP, 1838-1839 - o. Stefan Podberski OP, 1838-1839 - o. Dominik Pomian OP, 1838-1839 - o. Aleksander Piotrowski OP, 1838-1839 - o. Justyn Puzyrewski OP, 1838-1839 - o. Konrad Rymkiewicz OP, 1838-1839 - o. Ildefons Sawicki OP, 1838-1839 - o. Michał Sobolewski OP, 1838-1839 - o. Ro-muald Stołyhwo OP, 1838-1839 - o. Hiacynt Terlecki OP , 1838-1839 - o. Bonawentura Tomaszewski OP, 1838-1839 - o. Felix Wildziewicz OP, 1838-1839 - o. Hipolit Zaborowski OP, 1838-1839 - o. Marcin Olejko OP, 1838-1839 - o. Mateusz Brzeczkowski OP, 1838-1839 - o. Gaudyz Bokina OP, 1838-1839 - o. Wincenty Pietraszewicz OP, o. Baltazar Miastochowski OP (cur), 1838-1839 - o. Do-minik Eliaszewicz OP (v-cur) , 1838-1839 - o. Franciszek Koncewicz OP , 1838-1839 - br. Tomasz Sinicki OP (tercjarz), 1838-1839 - br. Norbert Koszko OP (tercjarz) , 1838-1839 - o. Patrycy Zien-kiewicz OP (tercjarz).
W 1838 r. były kaplice: Zabielsk, Szczerbinkowo, Swolna, Siemianowsk, Dziedzin, Polzin, Tobolki, Pakowszczyzna, Justinowo, Borowka.

1839-1844 przeorem o. HIERONIM Bajkowski OP
W 1841 r. na terenie parafii istnieją 11 kościołów i kaplice, były to: Zabielik, Szczerbinkowo, Swolna, Siemienownik, Dziedzin, Polzin, Tebolki, Pakowszczyzna, Justinowo, Borowka, i filia Drysa. W 1843 r. wyliczono tu 30 zakonników.

1844-1845 przełożonym o. KAJETAN Krystynowicz OP
Przy klasztorze prowadzona jest szkołą

1845-1846 przełożonym o. ILDEFONS Sawicki OP
Klasztor dominikański liczy kilkunastu zakonników, parafia w dekanacie siebieżsko - drysieńskim.

1846-1849 przeorem o. STEFAN Drągielewski OP
W klasztorze mieszkają w tym czasie 14 zakonników, byli to m.in.: x1848-1849x - o. Antoni Andrusz-kiewicz OP (p) , x1848-1849x - o. Augustyn Gliński OP , x1848-1849x - o. Józef Górski OP , x1848-1849x - o. Beno Janikowicz OP , x1848-1849x - o. Franciszek Janowicz OP , 1848-1849 - o. Norbert Kaszko OP , 1848-1849 - o. Feliks Łotak OP (v-c) ,1848-1849 - o. Piotr Maciejewski OP , 1848-1849 - o. Jacek Miłośnicki OP , 1848-1849 - o. Filip Mokrzecki OP , 1848-1849 - o. Tomasz Pisarski OP (m) , 1848-1849 - o. Damian Pomian OP , 1848-1849 - o. Tomasz Szymborski OP , 1848-1849 - o. Patryk Zenkiewicz OP

1849-1850 - przeorem o. FILIP Mokrzycki OP.
Mieszkali w tym miejscu m.in.: 1849-1850 o. Filip Mokrzecki OP (przeor), 1849-1850 o. Dominik Pomian OP [53 letni vice. curat], 1849-1850 o. Stefan Dzięgielewski OP, 1849-1850 o. Patrit Zien-kiewicz OP, 1849-1850 o. Felicjan Łottak OP [50 lat], 1849-1850 o. Vitus Krukowski OP [55 lat].
W 1849 r. dominikanie prowadza prace duszpasterskie w parafii, i obsługują 11 kaplice: Kniażycki, Ziabki, Szczerbinowo, Klimowszczyzna, Swołoczyn, Palzin, Tobołki, Swołnia, Kochanowicze, Czar-nopol, Dedyńsk. Ponadto na terenie parafii istnieją 2 kościoły filialne: Dryza i Justynów.

1851-1858 - przeorem o. STANISŁAW Dzięglowski OP.
W tym czasie parafią opiekuje się 1851-1854 - o. Ildefons Sawicki OP (c).
W 1854 r. istnieją 11 kaplic na terenie parafii: Justynianow, Kniażyca, Ziabki, Klimowszczyzna, Chełchowk, Tabołki, Polzino, Szczerbiankowo (cm.), Hromowszczyzna, Swołna, Drissa. Parafia liczy: 1854 r. = 4.960 kat.,
W 1856 r. urzędowo stwierdzane przez cenzurę carska kolejne zmniejszani się liczby katolików w parafii, liczącej 4.858 kat., w kolejnym 1857 r. = 4.858 kat. Niestety w 1858 r. nastąpiła kasata klasz-toru dominikanów , zakonnicy zostali rozwiezieni do innych klasztorów.

1858-1861 proboszcz ks. Paweł ŁATACZ
Wspomagali: 1859 ks. Józef Warwtyński (w) , 1860-1861 ks. Wincenty Butrym (w) , 1860-1861 ks. Franciszek Ginejt CM (m) . W 1860 r. ta rozległa parafia liczy 4.159 kat . Filie: Drysa (ks. Kazimierz Dobkiewicz), Justynianów (ks. Samuel Kopp), 8 kaplice: Hromoszcze, Kniazyce, Ziabki, Klimowszczyzna, Tobołki, Polzin, Szczerbinkowo (cm), Swołna.
Po zaangażowaniu się po stronie powstania przyszły represje carskie i tak w 1863 r. doszło do ze-słania na Syberie o. Filipa Mokrzyckiego OP.

1864-1869 - proboszczem ks. Franciszek ŁUBA
Wspomagali: 1864-1865 ks. Jan Głowacki (w), 1868-1869 ks. Józef Leśniewski (w).
W 1869 r. to parafia liczy 3.551 kat. W k. XIX w. parafia Zabiały liczy 3.240 kat., istniało tu 7 kaplice: Justyjanowo, Gromoszczyce, Kniażyce, Ziabki, Klimowszczyzna, Polzyno, Szczerbinkowo.

ok. 1873-1874 proboszczem ks. Karol SIENNICKI
Parafia liczy ok. 3.250 kat.

1874-1892 proboszczem ks. Wincenty JURKIEWICZ
Wspomagali: 1872-1876 ks. Karol Szabunia (w), 1876 ks. Karol Sienicki (w), 1891 ks. Józef Werycho (w) . W 1882 r. parafia liczy 3.240 kat.

ok. 1893 proboszczem ks. KUCHARSKI
Parafia liczy ok. 4.000 kat.

ok. 1895-1901 proboszczem ks. Wjaczesław MJERKEL
W 1901 r. jest to parafia Zabiały w dekanacie dryso-siebierskim, liczy 4.073 kat., obsługiwano 8 kapli-ce, w miejscowościach: Justynianowo, Gromoszcze, Kniażicy, Ziabki, Klimowszczyzna, Polzino, Szjerbinkowo (cm.), Swolna.

1901-1905 proboszczem ks. Stanisław WOJTIK
Parafia liczy ok. 4.100 kat. Wspomagali: ok. 1905 - ks. Szabłowski
Współczesny opis wspominał: Na prawym brzegu Dryssy, na pograniczu Inflant i Witebszczyzny leży miasteczko Wołyńce. Na wysokim pagórku, w otoczeniu wiekowych lip, bieleją z daleka mury za-puszczonego klasztoru. Kiedyś należał do zakonu o.o. dominikanów. () Kościół o typowej architekturze renesansu jezuickiego, () był dobrze utrzymany przez miejscowego proboszcza. Mury klasztorne natomiast uległy już częściowemu zniszczeniu.

1905-1919 proboszczem ks. Antoni OŻAŁ (dz.)
W 1907 r. jest to parafia w dekanacie drysso-siebierskim, liczy 4.223 kat., kaplice: Justynianowo, Gro-miszcze, Kniazyce, Zjabki, Klimontowszczyzna, Szjerbakowo (cm), Swołnia, Polzino. .
Od 1909 r. prowadzone są prace remontowe i w następnym roku zaznaczono, że tu dokonano re-montu świątynni, we wnętrzu 10 ołtarzy.
Według informacji za 1910 parafia liczy 4.223 kat. W opisie z 1910 r. do parafii Zabiały (Wołyńce) należały miejscowości: Adamowo, Adampol, Annpol, Annino, Antonowo, Bałabańszczyzna, Brzozówka, Bz nazwanija III, Bogdanowo, Borek, Borówka, Borówcy, Bórsuczyno, Bór, Brody, Bubny, Dąbrowszczyzna, Dzrnowicze, Jełówka, Fabrika, Fartuny, Frnowo, Frejzowo, Gabrusi, Go-łubowo, Gorodziec, Gorówatka, Gorówa, Goriany, Grbło, Gromoszcza, Grońszczyzna, Grulewo, Gu-sakowo, Idalino, Iliukowo, Józefowo, Kazulino, Chortowo, Chrnowo, Chrustlewo, Chrustlewo, Chwatiłówka, Klimowszczyzna, Kniazwo, Kniażycy, Kochanka, Kołotowino, Konstantinowo, Kosi-ny, Kostricy, Kowszlewo, Krawcy, Krinki, Krzywoje, Kublszczyzna, Kulinczyno, Kuprinowo, Łaby-rwo, Łatysznki, Łazowka, Ledziszyno, Leśniczówka, Łotowszczyzna, Łozowka, Lachowszczyzna, Makasieianki, Makowce, Malinniki, Mał-Piotrowo, Marinki, Matiusze, Michalino, Michasi, Mośznica, Mytyczyno, Nowiki, Mowicki, Mowo-Gorka, Mowosiel, sinówka, strówy, wczynniki, wsianiki, Jeziorkinia, Prsypy, Ptuszyno, Pokłady, Popły, Prudziszcz, Puczynino, Pugaczwo, Pustrosz, Razulino, Rpniki, Rownoje-Pole, Rozalino, Rożwszczyzna, Samowol I, Sieliszcz, Szarawo, Szaruchi, Szaulino, Szstuny, Szypowo, Smulkowo, Soroczyno, Stomino, Sutoki, Taraskowo, Tarulenki, Trspol, Tomaszowo, Trskowicze, Tiasty, Ugły, Wniecija, Wołutwo, Wołyncy, Woronki, Wulszczyzna, Wydrino, Jankowszczyzna, Jurkowszczyzna, Juścinianowo, Zabłoć, Zamosze, Zarówie, Zastariny, Zaścianek, Zastoriny, Zaworoty, Żguli, Żmaki, Żudziłówka, Ziabki,
W podziemiach klasztornych znajdowały się dobrze zachowane groby fundatorskie i okolicznej szlachty. Cenności z grobów przechowywane były w osobnym skarbczyku przy zakrystii.
Liczebność parafii w kolejnych katalogach ulega zmianie, np. w 1912 r. parafia liczy jeszcze 4.223 kat., obsługuje się nadal 9 kaplic . Statystyka za 1914 r. opisała że parafia liczy już tylko 3.020 kat. , podobnie w 1917 r. parafia liczy 3.020 kat., i znajduje się tu nadal 9 kaplice: Justynianowo, Hromosz-cze, Kniażyce, Ziabki, Klimowszczyzna, Połzino, Szczerbinkowo (cm.), Swołna, Tobolce (orat.). Zastanawiające jest wiąć, ze przy nie zmieniającym się obszarze parafii (tyle somo kaplic), o ponad ¼ zmieniejszyła się jej liczebność.

1920-1928 proboszczem ks. Jan WERSOCKI
Światynia funkcjonuje w pierwszych latach komunizmu w ZSRR, np. schematyzm z 1923 r. opisywał, ze na terenie parafii (należącej do dekanatu dryso-siebierskiego) istnieją jeszcze 6 kaplice w miejsco-wościach: Justynowo, Hromoszcze, Kniażyce, Ziabki, Tobolce, Borkowicz. Przy kościele aż do 1928 r. pracował kapłan.
Trudno ustalić, kiedy nastąpił koniec dziwności duszpasterskiej przy tym kościele, prawdopodobnie przed 1930 r. świątynia została zamknięta.

1930-1956 zniszczenie świątyni
W latach sowieckiej bezbożności, po 1935 r., dokonano zniszczenia świątyni i klasztoru. Jeszcze w katalogu z 1930 r. podawano parafie jako liczącą 500 kat., z kaplicami: Justynianowo, Hromoszcze, Kniażyce, Ziabki, Klimowszczyzna, Połzino, Szczerbinkowo, Swołna, Tobołki.

1956-2020 miejsce po dawnym klasztorze
Dziś jest to teren objęty duchową pomocą ze strony pracujących w Wierchniedwińsku kapłanów. W szkole izba pamięci o dawnym gimnazjum Zabialskim. (?)
, , ³, - , ³ (be-tarask.Wikipedia.org)
Zabiały () - p.w. Św. Jerzego.

XVIII-XIX w. klasztor dominikanów
1716-1719 budowa pierwszej drewnianej świątyni p.w. Św. Jerzego z fundacji Jerzego Szczyty i żony Anny Hłaskówny.
1717 o. Ludwik Borowski OP (w)
1720 przydzielenie przez fundatora dóbr Żabińskich na potrzeby klasztoru (2095 włók ziemi, 2252 poddanych).
1726 fundacja klasztoru dominikańskiego.
1728-1729 przeorem o. MATEUSZ Gutowski OP
1729-1732 przeorem o. DAMIAN Jurkiewicz OP
1832-1736 przeorem o. PLACYD Błażewicz OP
1736-1742 przeorem o. ALAN Trokiennicki OP
1738 utworzenie przy klasztorze studium filozoficznego.
1742-1745 przeorem o. KAROL Zakrzewski OP
1744 miejscowość na terenie parafii Druja, prawdopodobnie jest tu też kaplica lub klasztor.
1745-1746 przeorem o. ONUFRY Kulesza OP
1747-1749 przeorem o. REGINALD Lenartowicz OP
1749 początek budowy murowanej świątyni, fundacja Szczyttów, wykonany wg konstrukcji architekta I. Glaubica.
1749-1750 przeorem o. DOMINIK Mossalski OP
1752-1759 przeorem o. REGINIUSZ Zaborowski OP
Ok. 1759 staraniem przeora zbudowano nowe organy
1759-1764 przeorem o. LUDWIK Hryniewicz OP
17641766 przeorem o. JACEK Kozakowski OP
1766 zakończenie budowy świątyni
1766-1769 przeorem o. FRANCISZEK Kochański OP
1769-1773 przeorem o. ALEKSANDER Szystowski OP
1772 klasztor i kościół dominikanów, mieszkało tu 57 zakonników (18 kapłanów, 22 kleryków, 11 braci, 6 nowicjuszy).
1773-1774 przeorem o. KANTY Bagiński OP
1775 dominikanie prowadza prace duszpasterskie w parafii, na prośbę miejscowego proboszcza.
1775-1776 przeorem o. JACEK Strumiłło OP
1776-1783 przeorem o. ALBERT Szołucha OP
1783-1786 przeorem o. MICHAŁ Kozłowski OP
1786-1788 - przeorem o. CZESŁAW Paprocki OP
1788-1791 przeorem o. KAZIMIERZ Wieszczyński OP
1791-1796 przeorem o. ALAN Kawecki OP
1796-1801 przeorem o. ANTONI Klimaszewski OP
1801-1804 przeorem o. MACIEJ Maguszewski OP
1804-1810 przeorem o. FAUSTYN Ciecierski OP
1810-1816 przeorem o. JUSTYN Sokulski OP
1816-1817 przeorem o. REGINALD Szaniawski OP
1817-1823 przeorem o. ANDRZEJ Juszkiewicz OP
1823-1836 przeorem o. TOMASZ Bugień OP
1828 w klasztorze mieszka 30 studentów teologii.
1833 w klasztorze mieszka 12 studentów teologii i 11 filozofii.
1836-1839 przeorem o. DONAT Ołseyko OP
1839-1844 przeorem o. HIERONIM Bajkowski OP
1844-1845 przełożonym o. KAJETAN Krystynowicz Op
1845-1846 przełożonym o. ILDEFONS Sawicki
1846-1849 przeorem o. STEFAN Drągielewski OP
1848-1849 proboszczem o. Antoni Andruszkiewicz OP (p)
1849-1850 - przeorem o. FILIP Mokrzycki OP.
1849 - dominikanie prowadza prace duszpasterskie w parafii, i obsługują kaplice: Kniażycki, Ziabki, Szczerbinowo, Klimowszczyzna, Swołoczyn, Palzin, Tobołki, Swołnia, Kochanowicze, Czarnopol, Dedyńsk. Ponadto na terenie parafii istnieją 2 kościoły filialne w miejscowościach: Dryza i Justy-nów.
1853-1858 - przeorem o. STANISŁAW Dzięglowski OP. , parafie opiekuje się 1853-1854 - o. Ildefons Sawicki OP (c).
1854 kaplice na terenie parafii: Justynianow, Kniażyca, Ziabki, Klimowszczyzna, Chełchowk, Tabołki, Polzino, Szczerbiankowo (cm.), Hromowszczyzna, Swołna, Drissa. Parafia liczy: 1854 r. = 4960 kat., 1856 r. = 4858 kat., 1857 r. = 4858 kat.
1858 kasata klasztoru

XIX-XX w. parafia i diecezjalni kapłani
1860 parafia liczy 4159 kat
1866-1869 - proboszczem ks. Franciszek ŁYBA. , 1868-1869 ks. Józef Leśniewski (w).
1869 parafia liczy 3551 kat.
k. XIX w. parafia liczy 3240 kat., kaplice: Justyjanowo, Gromoszczyce, Kniażyce, Ziabki, Klimowszczyzna, Polzyno, Szczerbinkowo.
1882 parafia liczy 3240 kat.
1905-1919 proboszczem ks. Antoni OŻAŁ (p, dz.)
1907 parafia w dekanacie drysso-siebierskim.
1910 parafia liczy 4223 kat.
1914 parafia liczy 3020 kat.
1922-1928 proboszczem ks. Jan WERSOCKI ,
1923 - na terenie parafii (należącej do dekanatu dryso-siebierskiego) istnieją kaplice w miejscowościach: Justynowo, Hromoszcze, Kniażyce, Ziabki, Tobolce, Borkowicz.

*
*
*
*